Đang xem từ khóa "Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Nha Trang"

Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Nha Trang

Xây mới cầu Ngọc Thảo vào đầu năm 2020

UBND TP. Nha Trang vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng cầu Ngọc Thảo. Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Nha Trang được giao làm chủ đầu tư. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt…