Đang xem từ khóa "Bàn giao đất vàng Nha Trang"

Bàn giao đất vàng Nha Trang

Giám sát chặt “đất vàng” tỉnh Khánh Hòa

Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa, vừa ký Tờ trình số 171/TTr-HĐND về dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh này trong năm 2019. Theo đó, trong số 6 chương trình giám sát chuyên đề trình kỳ họp HĐND tỉnh…