Đang xem từ khóa "An toàn giao thông Nha Trang"

An toàn giao thông Nha Trang

Thông báo phân luồng đường 2/4 Nha Trang

Ngày 12/10, UBND TP. Nha Trang cho biết đang thực hiện phân luồng giao thông tạm thời phục vụ thi công tuyến cống thoát nước mưa trên đường 2/4 thuộc dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang. Đường 2/4 là…