Đang xem từ khóa "AHT Land"

AHT Land

Sức hút từ xã Diên Hòa – Diên Khánh

Diên Khánh đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để công nhận là đô thị loại IV vào cuối năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc huyện Diên Khánh sẽ trở thành Thị xã trong tương lai gần và có rất nhiều xã trực thuộc được hưởng lợi từ sự kiện…