AB Sài Gòn Nha Trang

Kiện cáo ở dự án AB Central Nha Trang
19/08/2020 09:16

Khu phức hợp A&B Sài Gòn Nha Trang (AB Central Square) đã đi vào vận hành, nhưng chủ đầu tư vẫn đang theo kiện đơn vị thi công ban đầu. Tranh chấp ngay từ…

lên đầu trang