Đang xem từ khóa "AB Central Square"

AB Central Square

Kiện cáo ở dự án AB Central Nha Trang

Khu phức hợp A&B Sài Gòn Nha Trang (AB Central Square) đã đi vào vận hành, nhưng chủ đầu tư vẫn đang theo kiện đơn vị thi công ban đầu. Tranh chấp ngay từ gói thầu đầu tiên Dự án Khu phức hợp A&B Sài Gòn Nha Trang do CTCP A&B…