32 – 34 Trần Phú Nha Trang

Khách sạn InterContinental Nha Trang
02/12/2019 12:15

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam DATC vừa có thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản tại Công ty cổ phần T.D. Tài sản thẩm định là khối…

lên đầu trang