Công bố quy hoạch chi tiết đường Vành đai 3 Nha Trang

15/12/2018 12:56

(2932)

Ngày 28/11/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3663/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tuyến đường Vành đai 3 Nha Trang. Quy hoạch chi tiết đường Vành đai 3 Nha Trang có các nội dung chính như sau:

Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tuyến đường Vành đai 3, thành phố Nha Trang.

Vị trí: Khu vực lập quy hoạch nằm trong phạm vi các phường xã: Phước Đồng, Vĩnh Thái, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang.

Quy mô diện tích: 51,19ha gồm 2 giai đoạn.

Sơ đồ quy hoạch đường Vành đai 3 Nha Trang - Trích quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025
Sơ đồ quy hoạch đường Vành đai 3 Nha Trang – Trích quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025

Bài viết khác: Thông tin chi tiết dự án Đường Vành đai 2 Nha Trang

Giai đoạn 1 đường Vành đai 3 Nha Trang đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch hướng tuyến tại Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 V/v phê duyệt Quy hoạch hướng tuyến trục đường Bắc Nam khu trung tâm hành chính mới của tỉnh:

Diện tích: khoảng 28,69ha, chiều dài tuyến 6.264,72m

 • Điểm đầu tuyến: giao với đại lộ Nguyễn Tất Thành
 • Điểm cuối tuyến: giao với đại lộ Võ Nguyên Giáp

Giai đoạn 1:

 • Diện tích: khoảng 22,5 ha, chiều dài tuyến 6.025m
 • Điểm đầu tuyến: giao với đường Võ Nguyên Giáp
 • Điểm cuối tuyến: giao với Quốc lộ 1A

Quy hoạch giao thông đường Vành đai 3 Nha Trang

1. Chỉ giới đường đỏ và mặt cắt ngang của Đường vành đai 3 phía Bắc đường 23 Tháng 10:

Chỉ giới đường đỏ: 44m (lộ giới đường Vành đai 3 Nha Trang đoạn này rộng 44m)

Mặt cắt ngang:

Phần đường chính – cầu vượt đường 23 Tháng 10: 17m

 • Phần xe chạy trên cầu: 4 làn x 3,5m = 14m
 • Lan can: 2 bên x 0,5m = 1m
 • Dải an toàn: 2 bên x 0,5m = 2m

Phần đường gom: 27m

 • Phần đường xe chạy: 2 đường x (2 làn x 3,5m) = 14m
 • Dải an toàn: 3,0m
 • Chiều rộng hè đường: 2 bên x 5m = 10m
Mặt cắt ngang đường Vành đai 3 Nha Trang đoạn phía Bắc đường 23/10
Mặt cắt ngang đường Vành đai 3 Nha Trang đoạn phía Bắc đường 23/10

2. Chỉ giới đường đỏ và mặt cắt ngang của Đường vành đai 3 trong phạm vi đường dẫn phía Bắc đường sắt Thống Nhất (phía Nam đường 23 tháng 10):

Chỉ giới đường đỏ: 54m ((lộ giới đường Vành đai 3 Nha Trang đoạn này rộng 54m)

Mặt cắt ngang:

Phần đường chính – Cầu vượt đường 23 Tháng 10: 17m

 • Phần xe chạy trên cầu: 4 làn x 3,5m = 14m
 • Lan can: 2 bên x 0,5m = 1m
 • Dải an toàn: 2 bên x 0,5m = 2m

Phần đường dẫn (thiết kế 2 đơn nguyên): 17m

 • Phần xe chạy trên cầu: 2 đơn nguyên x (2làn x 3,5m) = 14m
 • Dải an toàn: 2 đơn nguyên x (2 bên x 0,5m) = 2m
 • Lan can: 2 bên x 0,5m = 1m

Phần đường gom: 20m

 • Phần đường xe chạy: 2 đường x (2 làn x 3,5m) = 14m
 • Chiều rộng hè đường: 2 bên x 3,0m = 6m
Mặt cắt ngang đường Vành đai 3 Nha Trang đoạn phía Nam đường 23/10
Mặt cắt ngang đường Vành đai 3 Nha Trang đoạn phía Nam đường 23/10

3. Chỉ giới đường đỏ và mặt cắt ngang của Đường vành đai 3 trong phạm vi đường dẫn phía Nam đường sắt Thống Nhất:

Chỉ giới đường đỏ: 54m ((lộ giới đường Vành đai 3 Nha Trang đoạn này rộng 54m)

Mặt cắt ngang:

Phần đường chính – cầu vượt (thiết kế 2 đơn nguyên): 34m

 • Phần xe chạy trên cầu: 2 đơn nguyên x (4làn x 3,5m) = 28m
 • Dải an toàn: 4 bên x 0,5m = 2m
 • Lan can: 2 đơn nguyên x (2 bên x 0,5m) = 2=m
 • Khoảng trống giữa 2 cầu: 2m

Phần đường gom: 20m

 • Phần đường xe chạy: 2 đường x (2 làn x 3,5m) = 14m
 • Chiều rộng hè đường: 2 bên x 3m = 6m
Mặt cắt ngang đường Vành đai 3 Nha Trang đoạn phía Nam đường sắt Thống Nhất
Mặt cắt ngang đường Vành đai 3 Nha Trang đoạn phía Nam đường sắt Thống Nhất

Quy định về quản lý đường Vành đai 3 Nha Trang

Quản lý quy hoạch xây dựng theo Luật Quy hoạch đô thị, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính Phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Quy chuẩn Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành; các quy định hiện hành của UBND tỉnh về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Hoàng Hương – QLĐT


Văn bản số 3663/QĐ-UBND ngày 28/11/2018: Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Tuyến đường Vành đai 3 Thành phố Nha Trang của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa:

Phê duyệt quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/500 Tuyến đường Vành đai 3 thành phố Nha Trang - Quy hoạch chi tiết đường Vành đai 3 Nha Trang Phê duyệt quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/500 Tuyến đường Vành đai 3 thành phố Nha Trang - Quy hoạch chi tiết đường Vành đai 3 Nha Trang Phê duyệt quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/500 Tuyến đường Vành đai 3 thành phố Nha Trang - Quy hoạch chi tiết đường Vành đai 3 Nha Trang Phê duyệt quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/500 Tuyến đường Vành đai 3 thành phố Nha Trang - Quy hoạch chi tiết đường Vành đai 3 Nha Trang Phê duyệt quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/500 Tuyến đường Vành đai 3 thành phố Nha Trang - Quy hoạch chi tiết đường Vành đai 3 Nha Trang Phê duyệt quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/500 Tuyến đường Vành đai 3 thành phố Nha Trang - Quy hoạch chi tiết đường Vành đai 3 Nha Trang Phê duyệt quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/500 Tuyến đường Vành đai 3 thành phố Nha Trang - Quy hoạch chi tiết đường Vành đai 3 Nha Trang Phê duyệt quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/500 Tuyến đường Vành đai 3 thành phố Nha Trang - Quy hoạch chi tiết đường Vành đai 3 Nha TrangTheo Cổng thông tin điện tử thành phố Nha Trang

Đọc thêm

lên đầu trang