Ninh Hòa dừng tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

14/12/2021 02:21

(168)

Ngày 14/12, bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết đã có thông báo gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thị xã Ninh Hòa, UBND các xã, phường về việc tạm dừng tiếp nhận giải quyết đối với hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất.

Vịnh Nha Phu, thị xã Ninh Hòa
Vịnh Nha Phu, thị xã Ninh Hòa

Hiện nay thị xã Ninh Hòa đang triển khai lập mới Quy hoạch sử đụng đất 2021-2030 và xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (trong đó thực hiện theo định hướng quy hoạch cấp tỉnh, của Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong và các quy hoạch khác…).

Để tránh phát sinh việc mâu thuẫn giữa các quy hoạch (quy hoạch cấp tỉnh, quy hoạch Khu Kinh tế Vân Phong và các quy hoạch ngành khác) và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất; UBND thị xã Ninh Hòa thông báo tạm dừng tiếp nhận giải quyết đối với hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất.

Thời gian tạm dừng là từ ngày 10/12 đến khi Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Ninh Hòa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

THÁI THỊNH | Báo Khánh Hòa

Đọc thêm

lên đầu trang