Nha Trang: Nhiều vi phạm trong lĩnh vực xây dựng

20/07/2017 09:32

(8)

Trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Nha Trang trong 2 năm 2015 và 2016, ông Nguyễn Lê Đình Trị – Chủ tịch HĐND thành phố cho biết:

ông Nguyễn Lê Đình Trị - Chủ tịch HĐND thành phố
ông Nguyễn Lê Đình Trị – Chủ tịch HĐND thành phố

– Thực hiện Chương trình giám sát năm 2017, đoàn giám sát của HĐND thành phố vừa hoàn thành giám sát chuyên đề về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Nha Trang tại UBND thành phố, Phòng Quản lý đô thị; UBND các xã, phường: Vĩnh Phương, Vĩnh Lương, Vĩnh Trung, Phước Đồng, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải, Ngọc Hiệp.

Qua giám sát cho thấy, thành phố và các xã, phường đã tuyên truyền đến người dân các văn bản pháp luật trong lĩnh vực xây dựng. UBND thành phố đã tăng cường chỉ đạo và thực hiện tương đối tốt công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, cử cán bộ quản lý đô thị xuống địa bàn để nắm bắt tình hình xây dựng và xử lý các hành vi vi phạm. Thành phố đã thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý xây dựng trái phép tại các khu quy hoạch trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch kiểm đếm hiện trạng tại các khu quy hoạch chưa thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng và lập bản đồ quản lý như: Khu dân cư Phước Long – Vĩnh Trường, khu quy hoạch trường đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông (xã Phước Đồng), khu quy hoạch vành đai núi Sạn (phường Vĩnh Hải), khu quy hoạch sông Kim Bồng (phường Phương Sơn, Phương Sài, Vạn Thắng và Ngọc Hiệp), khu dân cư tự phát sau chùa Lâm Tì Ni (xã Phước Đồng), khu vực Nghĩa trang Hòn Dung (xã Vĩnh Ngọc và phường Vĩnh Hải).

Trong năm 2015 và 2016, thành phố và các xã, phường đã tổ chức cưỡng chế nhiều công trình xây dựng không phép, sai phép theo quy định (năm 2015: 392 trường hợp; năm 2016: 164 trường hợp) nhằm đảm bảo kỷ cương, giữ ổn định các vùng quy hoạch, phục vụ công tác triển khai thực hiện sau này. Các phòng, ban thành phố và UBND các xã, phường đã thực hiện tương đối tốt công tác phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

Lấn biển, xây nhà trái phép ở xã Phước Đồng
Lấn biển, xây nhà trái phép ở xã Phước Đồng

– Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý trật tự xây dựng của thành phố còn những tồn tại, hạn chế gì, thưa ông?

– Qua giám sát cho thấy, trên địa bàn thành phố vẫn còn xảy ra nhiều vi phạm về xây dựng không có giấy phép, sai quy hoạch, sai phép, lấn chiếm không gian, khoảng lùi công trình, mật độ xây dựng… Chỉ tính công trình xây dựng không phép, sai phép trong 2 năm 2015 và 2016 là 996/2.086 trường hợp, chiếm 48%.

Trên địa bàn thành phố, một số khu đất đã được công bố quy hoạch nhưng không rõ tiến độ triển khai, chưa thu hồi đất. Đồng thời, có nhiều dự án được cấp phép đầu tư nhưng không triển khai hoặc chậm triển khai, không được rà soát kiến nghị thu hồi theo quy định pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi nhiều hộ dân đã sinh sống ổn định tại các khu vực này; dẫn đến người dân trong vùng dự án bức xúc về nhu cầu sửa chữa, xây dựng nhà ở nên đã tự ý sửa chữa, xây dựng không có giấy phép.

Đối với công tác lập quy hoạch, việc tổ chức lấy ý kiến về quy hoạch chưa thực sự rộng rãi và còn mang tính hình thức. Một số ý kiến góp ý của người dân không được các cơ quan có trách nhiệm tiếp thu hoặc phản hồi để người được lấy ý kiến biết. Nhiều nội dung các cơ quan, ban, ngành của địa phương và các thôn, tổ có ý kiến đề nghị chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế nhưng khi quy hoạch được phê duyệt và công bố thì vẫn giữ nguyên như ban đầu; một số quy hoạch không phù hợp với thực tế như: tại xã Phước Đồng, quy hoạch chợ ở vị trí không thuận lợi về giao thông và buôn bán, quy hoạch đất cây xanh tại vị trí dân cư đang ở ổn định…

Lãnh đạo thành phố và một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, chưa triển khai kịp thời, đầy đủ và chấp hành các văn bản chỉ đạo trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Việc chậm được xử lý hoặc xử lý không triệt để, thiếu công bằng, thiếu thống nhất… của thành phố, các cơ quan chức năng và chính quyền xã, phường đã gây bức xúc, dư luận tiêu cực trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

– Thưa ông, trên cơ sở kết quả giám sát, đoàn giám sát có những kiến nghị gì đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền?

– Từ kết quả giám sát, đoàn giám sát kiến nghị UBND tỉnh có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng khi soạn thảo nghị định thay thế Nghị định 180 ngày 7-12-2007 nên giữ lại biện pháp: “Áp dụng các biện pháp ngưng cung cấp dịch vụ điện, nước và các dịch vụ khác liên quan đến xây dựng công trình” vì các biện pháp này rất hiệu quả trong công tác quản lý trật tự xây dựng hiện nay. Đồng thời, đề nghị xem xét lại quy định trưởng công an xã, phường có trách nhiệm tổ chức cấm các phương tiện thi công, chuyên chở vật tư và nhân công vào thi công xây dựng vì Luật Công an nhân dân năm 2014 không quy định nhiệm vụ này cho trưởng công an cấp xã. Bên cạnh đó, yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án; cần xử phạt các chủ đầu tư không thực hiện đúng tiến độ đã cam kết; nếu không triển khai thì có thông báo hủy bỏ dự án để người dân được thực hiện đầy đủ các quyền lợi về sử dụng đất của mình theo quy định.

Đối với UBND thành phố, hiện nay, Luật Xây dựng năm 2014 đã có hiệu lực thi hành nhưng chưa có văn bản hướng dẫn thi hành. Vì vậy, đề nghị UBND thành phố rà soát các quy định, hướng dẫn thực hiện tạm thời, nếu có bất cập thì kiến nghị UBND tỉnh để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho phù hợp.

Trong quá trình thực hiện quy hoạch, việc tổ chức lấy ý kiến tại địa phương cần phải được chú trọng, lắng nghe ghi nhận ý kiến, tiếp thu, phản hồi ý kiến của người dân. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác cắm mốc quy hoạch theo quy định nhằm phục vụ công tác quản lý trật tự xây dựng. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý theo quy định, kiên quyết phá dỡ các công trình xây dựng vi phạm ngay từ đầu, không để chủ đầu tư tiếp tục xây dựng hoàn thành công trình sai phạm, nhất là tại các khu quy hoạch đã có quyết định thu hồi đất. Đối với các trường hợp chưa tổ chức cưỡng chế trong năm 2015 và 2016, đề nghị UBND thành phố rà soát lại và có kế hoạch cưỡng chế theo quy định nhằm đảm bảo công bằng. Đồng thời, chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm các cán bộ có biểu hiện tiêu cực, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, buông lỏng quản lý, báo cáo không trung thực để xảy ra nhiều vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn.

Đoàn giám sát cũng kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp các vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận gây khó khăn cho người dân để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp tháo gỡ nhằm hạn chế tình trạng xây dựng không phép tại khu vực đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng…

Đối với UBND các xã, phường, đoàn giám sát yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về xây dựng. Việc niêm yết, tuyên truyền đến từng thôn, tổ dân phố phải rõ ràng, thường xuyên để người dân dễ tiếp cận các quy định về cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng hiện hành; quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để người dân hiểu và chấp hành theo quy định. Đồng thời, xây dựng quy chế quản lý trật tự xây dựng tại địa phương, trong đó gắn trách nhiệm của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và các tổ chức hội, đoàn thể tại thôn, tổ dân phố để thông tin, báo cáo về tình hình xây dựng sai phép, không phép cho UBND các xã, phường biết để xử lý kịp thời. UBND các xã, phường phải mở sổ theo dõi cụ thể từng công trình sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới trên địa bàn. Khi góp ý quy hoạch, nếu đơn vị tư vấn quy hoạch không tiếp thu ý kiến mà không có lý do chính đáng, việc lấy ý kiến không đúng quy trình thì kiên quyết không ký vào hồ sơ quy hoạch…

– Xin cảm ơn ông!

N.D (Thực hiện)

Đọc thêm

lên đầu trang