Nha Trang dành 4.170 tỷ đồng phát triển đô thị

22/07/2020 12:37

(11)

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa kí quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020. TP Nha Trang thực hiện 13 dự án đầu tư công với tổng vốn hơn 4.170 tỉ đồng để phát triển đô thị.

Theo kế hoạch, năm 2020, Khánh Hòa triển khai các nhiệm vụ về phát triển đô thị trong đó, tập trung nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư mang tính chất trọng điểm, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển đô thị. Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa, kêu gọi nguồn lực ngoài ngân sách để tập trung hoàn thiện và phát triển đô thị. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm tại khu vực vịnh Cam Ranh, vịnh Vân Phong, TP. Nha Trang.

Nha Trang thực hiện 13 dự án đầu tư công với tổng vốn hơn 4.170 tỉ đồng để phát triển đô thị

Kế hoạch cũng hướng đến chuyển đổi ngành, nghề tạo sinh kế mới cho lực lượng lao động ven biển tại 3 vùng kinh tế này. Đồng thời, hoàn thành đề án phân loại đô thị huyện Diên Khánh và Vạn Ninh.

Đối với phát triển hạ tầng kĩ thuật, tỉnh sẽ tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh đảm bảo công suất thiết kế phù hợp với tình hình thực tế và qui hoạch giao thông vận tải hàng không.

Khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng phát triển, định hướng lâu dài các khu bến cảng tổng hợp, chuyên dùng cho tàu biển trọng tải lớn tại vịnh Vân Phong, Cam Ranh, Nha Trang, Trường Sa.

Song song đó tiếp tục nâng cấp, mở rộng, xây dựng hệ thống đường tuyến tỉnh; hệ thống đường cấp huyện được nâng cấp, mở rộng kết hợp xây dựng mới đạt qui chuẩn từ đường cấp IV đến cấp III…

Chương trình cũng đề ra danh mục chi tiết 324 công trình, dự án tại từng địa phương được ưu tiên đầu tư trong năm 2020. Trong đó, có 60 dự án thuộc danh mục đầu tư công; 264 dự án đề nghị bổ sung, dự án thực hiện bằng nguồn vốn khác. Riêng TP Nha Trang sẽ đầu tư 13 dự án đầu tư công với tổng vốn 4.171 tỉ đồng và 43 dự án từ nguồn vốn khác với mức đầu tư 909 tỉ đồng.

 

Khải An | Vietnambiz

Đọc thêm

lên đầu trang