Nguồn cung bất động sản Khánh Hòa sẽ phát triển ra sao trong thời gian tới?

08/03/2022 12:57

(376)

UBND tỉnh Khánh vừa ban hành Quyết định số 618/QĐ-CTUBND năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, Khánh Hòa phấn đấu phát triển 51.275 căn nhà với tổng vốn 48.790 tỷ đồng.

Cụ thể, giai đoạn 2021 – 2025, Khánh Hòa sẽ phát triển tổng diện tích nhà ở tăng thêm tối thiểu khoảng 5,3 triệu m2 sàn, tương đường 51.275 căn. Trong đó, diện tích tăng thêm đối với nhà ở thương mại khoảng 2 triệu m2 sàn, tương đương với 20.480 căn; nhà ở xã hội khoảng 209.322 m2 sàn, tương đương 4.146 căn; nhà tái định cư với khoảng 2.100 căn; nhà dân tự xây khoảng 24.549 căn.

Đáng chú ý, việc phát triển 4.146 căn nhà ở xã hội sẽ bao gồm:

  • Nhà ở học sinh, sinh viên khoảng 66 căn.
  • Nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo khoảng 615 căn.
  • Nhà ở cho công nhân 540 căn.
  • Nhà ở công vụ 30 căn.
  • Nhà ở cho cán bộ công chức, viên chức khoảng 1.019 căn.
  • Nhà ở dành cho các lực lượng công tác thuộc đơn vị công an nhân dân và quân đội nhân dân với 576 căn.
  • Nhà ở cho người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị khoảng 1.300 căn.

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, dự kiến tổng nguồn vốn để thực hiện khoảng 48.790 tỷ đồng. Trong đó, phát triển nhà ở thương mại bằng nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng,… Đồng thời vốn đầu tư nhà ở xã hội từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, ngân hàng chính sách xã hội,…

Căn cứ vào tình hình triển khai các dự án và nhu cầu phát triển nhà ở, diện tích đất để bố trí xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 2.960 ha. Trong đó, nhà ở thương mại với khoảng 1.137 Ha; nhà ở xã hội 116 Ha; nhà ở tái định cư khoảng 70 Ha; nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng khoảng 1.636 ha.

3 địa phương tại Khánh Hòa bổ sung hơn 7.000 Ha đất thương mại dịch vụ vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Ảnh minh họa
3 địa phương tại Khánh Hòa bổ sung hơn 7.000 Ha đất thương mại dịch vụ vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Ảnh minh họa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành loạt Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tại 3 đô thị gồm huyện Cam Lâm, huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa. Theo đó, chỉ tính riêng nhóm đất thương mại, dịch vụ, 3 đô thị nêu trên đã được duyệt bổ sung thêm hơn 7.000 Ha.

Cụ thể, theo quy hoạch được duyệt, huyện Cam Lâm có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 54.659 Ha. Trong đó quy hoạch đến năm 2030, đất nông nghiệp được điều chỉnh giảm từ 46.840 Ha còn 42.903 Ha. Song song với đó, đất phi nông nghiệp đã được quy hoạch tăng mạnh từ 6.254 Ha lên 11.142Ha (tăng 4.887ha). Đặc biệt, đất thương mại dịch vụ tăng mạnh từ 623 Ha lên 1.815 Ha (tăng 1.192 Ha); đất ở nông thôn tăng gần 600ha; đất vui chơi giải trí công cộng tăng hơn 400 Ha.

Trong khi đó, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tại huyện Vạn Ninh, đất nông nghiệp được điều chỉnh giảm từ 46.312 Ha còn 41.064 Ha. Cùng với đó, đất chưa sử dụng được điều chỉnh giảm từ 5.472 Ha xuống còn 341 Ha. Đất phi nông nghiệp được điều chỉnh tăng mạnh từ 4.416 Ha lên 15.815 Ha. Trong đó, đất thương mại dịch vụ được điều chỉnh tăng từ 389 ha lên 4.313 Ha; đất ở tại nông thôn giảm từ 641 Ha xuống 461 Ha; đất ở tại đô thị tăng từ 94 Ha lên 1.753 Ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng tăng từ 5 Ha lên 380 Ha.

Ngoài ra, theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tại thị xã Ninh Hòa thì đất nông nghiệp được điều chỉnh giảm từ 95.604 Ha xuống còn 85.409 Ha. Cùng với đó, đất chưa sử dụng được điều chỉnh giảm từ 5.841 Ha xuống còn 69 Ha. Đất phi nông nghiệp được điều chỉnh tăng mạnh từ 15.019 Ha lên 31.597 Ha. Trong đó, đất thương mại dịch vụ được điều chỉnh tăng từ 10 ha lên 1.964 ha; đất ở tại nông thôn tăng từ 1.505 Ha lên 2.127 Ha; đất ở tại đô thị tăng mạnh từ 476 Ha lên 3.545 Ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng tăng từ 6 Ha lên 784 Ha.

Tại Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 28/1/2022 cũng đã định hướng phát triển huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế; huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp; thị xã Ninh Hòa là đô thị công nghiệp.

Lê Phước Bình | CafeLand

Đọc thêm

lên đầu trang