Lập quy hoạch 1/2000 2 phường Vĩnh Hải và Vĩnh Phước

13/07/2020 08:12

(104)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản thống nhất chủ trương lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với khu dân cư phía tây đường 2-4 thuộc 2 phường Vĩnh Hải và Vĩnh Phước. UBND TP. Nha Trang tổ chức triển khai thực hiện lập Quy hoạch khu vực này đảm bảo đúng quy định của Luật Quy hoạch đô thị và các pháp luật khác có liên quan.

Trước đó, ngày 10-6, Sở Xây dựng có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị giao UBND TP. Nha Trang lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phía tây đường 2-4 thuộc phường Vĩnh Hải – Vĩnh Phước. Các đồ án quy hoạch 1/2000 liên quan đều đã đến thời hiệu rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo quy định tại Điều 46 của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và định hướng của đồ án quy hoạch chung được duyệt năm 2012.

Khu vực thuộc phạm vi của 2 đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2009 gồm: Quy hoạch chi tiết xây dụng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Vĩnh Hải – Vĩnh Hòa (diện tích 2,8ha) và Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Vĩnh Thọ – Vĩnh Phước (diện tích 394,5ha).

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, trong quá trình đầu tư phát triển, khu vực này phải cập nhật, khớp nối với các đồ án quy hoạch và các dự án liên quan như: Quy hoạch 1/500 đường Vành đai 2; quy hoạch 1/500 hệ thống bến tàu du lịch trên sông Cái – sông Tắc – sông Quán Trường; quy hoạch điều chỉnh chia lô khu dân cư Ngọc Sơn (phường Ngọc Hiệp); dự án Nhà tang lễ phía bắc TP. Nha Trang; dự án Đầu tư xây dựng công trình đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang… đã làm thay đổi một số nội dung của 2 đồ án quy hoạch 1/2000 được duyệt năm 2009.

Đồng thời, quá trình rà soát hiện trạng xây dựng và phát triển tại khu vực có nhiều biến động, nhiều khu vực chưa phù hợp với quy hoạch hoặc tính khả thi của quy hoạch không cao do ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân trong khu vực.

Phạm vi liên quan đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Vĩnh Hải – Vĩnh Hòa và đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Vĩnh Thọ – Vĩnh Phước có tổng diện tích khoảng 606,3ha. Tuy nhiên, phạm vi đề xuất lập quy hoạch phân khu để điều chỉnh 2 đồ án quy hoạch 1/2000 nêu trên có quy mô diện tích khoảng 176,33ha.

Do đó, Sở Xây dựng cho rằng, cần rà soát đối với khu vực còn lại (khoảng 429,97ha) để xem xét điều chỉnh quy hoạch cho đồng bộ. Trường hợp trong khu vực này có các vấn đề phát sinh làm thay đổi nội dung của 2 đồ án quy hoạch 1/2000 được duyệt năm 2009 hoặc tính khả thi của quy hoạch không cao thì cần nghiên cứu, điều chỉnh trong giai đoạn này để tránh điều chỉnh quy hoạch nhiều lần.

NHẬT THANH | Báo Khánh Hòa

Đọc thêm

lên đầu trang