Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

07/12/2020 04:03

(5)

Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa diễn ra trong 2 ngày 7 và 8 tháng 12 năm 2020. Kỳ họp sẽ thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng và được truyền hình trực tiếp để phục vụ Nhân dân.

 

Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 

Theo CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KHÁNH HÒA

Đọc thêm

lên đầu trang