Tiến độ công trường Khu đô thị Lê Hồng Phong II tháng 4/2017

Hình ảnh tiến độ hoàn thiện hạ tầng hiện tại của KĐT Lê Hồng Phong 2 (tháng 4/2017). Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật sớm nhất tiến độ xây dựng của KĐT.

Đường số 10
blank
Đường số 11
blank
Đường số 12
blank
Đường số 12
blank
Đường số 12
blank
Đường số 12A
blank
Đường số 8
blank
Đường số 7
blank
Đường số 7
blank
Đường số 3
blank
Đường số 2
blank
Đường số 2
blank
Đường số 3A
blank
Đường số 3B
blank
Đường số 20
blank
Đường số 19
blank
Đường số 1B
blank
Đường số 2B
blank
Đường số 2C
Bài viết cùng chuyên mục
Bình luận
Loading...