Tiến độ công trường Khu đô thị Lê Hồng Phong II tháng 4/2017

26/05/2017 01:11

(4)

Hình ảnh tiến độ hoàn thiện hạ tầng hiện tại của KĐT Lê Hồng Phong 2 (tháng 4/2017). Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật sớm nhất tiến độ xây dựng của KĐT.

tien do le hong phong 2
Đường số 10
tien do le hong phong 2 1
Đường số 11
tien do le hong phong 2 2
Đường số 12
tien do le hong phong 2 3
Đường số 12
tien do le hong phong 2 4
Đường số 12
tien do le hong phong 2 5
Đường số 12A
tien do le hong phong 2 6
Đường số 8
tien do le hong phong 2 7
Đường số 7
tien do le hong phong 2 8
Đường số 7
tien do le hong phong 2 9
Đường số 3
tien do le hong phong 2 10
Đường số 2
tien do le hong phong 2 11
Đường số 2
tien do le hong phong 2 12
Đường số 3A
tien do le hong phong 2 13
Đường số 3B
tien do le hong phong 2 14
Đường số 20
tien do le hong phong 2 15
Đường số 19
tien do le hong phong 2 16
Đường số 1B
tien do le hong phong 2 17
Đường số 2B
tien do le hong phong 2 18
Đường số 2C

Đọc thêm

lên đầu trang