Khánh Hòa tìm vị trí phù hợp để di dời làng nghề sản xuất nước mắm

22/08/2020 10:49

(11)

Khu vực làng nghề nước mắm tại Nha Trang đã được hình thành từ lâu, thuận tiện cho việc sản xuất của người dân do gần với cảng cá nhưng hiện nay dân cư xung quanh phát triển, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Làng nghề nước mắm truyền thống hiện nay chủ yếu duy trì ở khu vực Bình Tân (phường Vĩnh Trường) với khoảng 10 hộ, sản lượng bình quân hàng chục triệu lít năm. Khu vực làng nghề này được hình thành từ lâu, thuận tiện cho việc sản xuất của người dân do gần với cảng cá nhưng hiện nay dân cư xung quanh phát triển, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo, giao các sở, ngành liên quan tìm vị trí đất đáp ứng các yêu cầu để di dời các cơ sở nước mắm ra khỏi khu vực nội thị, khu dân cư do vị trí dự kiến ở xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa được đưa ra gần đây chưa phù hợp.

Trước đó, tỉnh Khánh Hòa dự kiến di dời các cơ sở nước mắm về Cụm công nghiệp Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa. Tuy nhiên qua khảo sát, đánh giá, vị trí này không phù hợp do tồn tại nhiều vấn đề như khoảng cách với khu dân cư, khả năng đảm bảo nguồn cung cấp nước sản xuất; diện tích bố trí cho các cơ sở sản xuất nước mắm nhỏ, không đáp ứng nhu cầu di dời; các tuyến đường giao thông tiếp cận xuống cấp.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiếp tục khảo sát tìm vị trí có khả năng đáp ứng các yêu cầu về môi trường, giao thông, hạ tầng kỹ thuật như điện, nước có tính khả thi cao nhất để báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh trước ngày 30/9.

Nguyễn Dũng/TTXVN

Đọc thêm

lên đầu trang