Khánh Hòa kiến nghị Trung ương nhiều nội dung để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội tỉnh

03/11/2021 06:40

(142)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa kiến nghị với Trung ương một số vấn đề nhằm thu hút đầu tư, thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư công năm 2021 và tạo tiền đề thực hiện kế hoạch năm 2022.

 

Đầu tiên, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đề nghị Trung ương bổ sung Khu Kinh tế Vân Phong vào nhóm các KKT ven biển được ưu tiên đầu tư; có cơ chế về rà soát quy hoạch rừng trong các khu chức năng của KKT Vân Phong.

Bên cạnh đó, bố trí bổ sung nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, vốn ODA cấp phát giai đoạn 2021 – 2025 để triển khai hoàn thành các dự án chuyển tiếp của tỉnh; cho phép tỉnh để lại một phần (không thấp hơn 70%) số tăng thu so với dự toán của hoạt động xuất nhập khẩu phát sinh trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình bảo vệ môi trường…

UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung KKT Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa là cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện hợp phần dự án tuyến đường bộ cao tốc phía đông, đoạn Vân Phong – Nha Trang theo hình thức đối tác công tư có sự tham gia hỗ trợ của Nhà nước.

Khánh Hòa đề xuất bổ sung Khu Kinh tế Vân Phong vào nhóm các KKT ven biển được ưu tiên đầu tư
Khánh Hòa đề xuất bổ sung Khu Kinh tế Vân Phong vào nhóm các KKT ven biển được ưu tiên đầu tư

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa còn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh giảm nguồn vốn ODA cấp phát và nguồn bội chi năm 2021 của tỉnh do không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021. Đồng thời, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung 81,185 tỷ đồng thuộc vốn ngân sách Trung ương năm 2021 để bố trí vốn cho các dự án (được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025) đã hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo quy định, nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị được tiếp tục bố trí vốn còn thiếu cho dự án Xây dựng đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang (dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 – 2020 sang giai đoạn 2021 – 2025). Đồng thời, bố trí bổ sung nguồn vốn ODA cấp phát giai đoạn 2021 – 2025 để triển khai hoàn thành các dự án:

  • Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (53,5 tỷ đồng)
  • Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, dự án thành phần tỉnh Khánh Hòa (170 tỷ đồng)
  • Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – tiểu dự án thành phố Nha Trang (399,6 tỷ đồng).

 

Bảo Lâm | Báo Pháp Luật

Đọc thêm

lên đầu trang