fbpx

Khánh Hòa điểm danh 129 dự án không được bán cho người nước ngoài

Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu 129 chủ đầu tư dự án bất động sản du lịch trên địa bàn tỉnh không được bán căn hộ du lịch, biệt thự du lịch… cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài, trừ trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mua bất động sản du lịch để làm cơ sở kinh doanh, dịch vụ.

Hiện nay tại Khánh Hòa có nhiều dự án bất động sản du lịch, tập trung chủ yếu tại thành phố Nha Trang và khu vực Bãi Dài, Cam Lâm, Cam Ranh. Trong số các dự án này, có nhiều dự án ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư rằng cho phép chủ đầu tư được bán bất động sản du lịch. Tuy nhiên, Sở Xây dựng cho rằng bất động sản du lịch không phải lànhà ở, không được điều chỉnh bởi Luật Nhà ở năm 2014.

Do vậy, khi đưa bất động sản du lịch vào kinh doanh mua bán, chủ đầu tư phải tuân thủ Luật kinh doanh bất động sản năm 2014. Cụ thể, chủ đầu tư không được bán bất động sản du lịch cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, trừ trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mua bất động sản du lịch để làm cơ sở kinh doanh, dịch vụ theo đúng công năng sử dụng (theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014).

Khánh Hòa điểm danh 129 dự án Bất động sản du lịch không được bán cho người nước ngoài

Trong quá trình triển khai dự án, kinh doanh bất động sản du lịch, chủ đầu tư phải thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin định kỳ về dự án do mình làm chủ đầu tư theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Văn bản của Sở Xây dựng Khánh Hòa đã liệt kê danh sách 129 dự án bất động sản du lịch không được phép mua bán, chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức nước ngoài. Danh sách chi tiết:

 

Khánh Hòa điểm danh 129 dự án Bất động sản du lịch không được bán cho người nước ngoài Khánh Hòa điểm danh 129 dự án Bất động sản du lịch không được bán cho người nước ngoàiKhánh Hòa điểm danh 129 dự án Bất động sản du lịch không được bán cho người nước ngoài

Khánh Hòa điểm danh 129 dự án Bất động sản du lịch không được bán cho người nước ngoài Khánh Hòa điểm danh 129 dự án Bất động sản du lịch không được bán cho người nước ngoài Khánh Hòa điểm danh 129 dự án Bất động sản du lịch không được bán cho người nước ngoài Khánh Hòa điểm danh 129 dự án Bất động sản du lịch không được bán cho người nước ngoài Khánh Hòa điểm danh 129 dự án Bất động sản du lịch không được bán cho người nước ngoài Khánh Hòa điểm danh 129 dự án Bất động sản du lịch không được bán cho người nước ngoài Khánh Hòa điểm danh 129 dự án Bất động sản du lịch không được bán cho người nước ngoài

 

 

Bài viết cùng chuyên mục
Bình luận
Loading...