Khánh Hòa chuẩn bị xây dựng khu giết mổ gia súc tập trung

21/12/2020 11:28

(43)

Tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương lập quy hoạch và xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung nhằm đảm bảo về quy định về vệ sinh thú y và môi trường.

Năm 2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt Quy hoạch 18 địa điểm cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Tuy nhiên do vướng mắc những thay đổi trong quy chuẩn mới về vệ sinh thú y như khoảng cách của các khu, điểm giết mổ khu dân cư và các khu vực công cộng khác tăng lên đáng kể nên các địa điểm quy hoạch trên đã không còn phù hợp, cần phải thay đổi, chỉnh sửa.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở NN-PTNT chủ trì phối hợp các Sở TN-MT, Sở Xây dựng, UBND các huyện, TX, TP và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các địa điểm có khả năng xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, đảm bảo phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định về yêu cầu thú y.

Khánh Hòa đã thống nhất 5 địa điểm lập quy hoạch khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Ảnh: NT
Khánh Hòa đã thống nhất 5 địa điểm lập quy hoạch khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Ảnh: NT

 

5 địa điểm có thể xây dựng cơ sở giết mổ tập trung công nghiệp

Theo Sở NN-PTNT Khánh Hòa, qua rà soát và lấy ý kiến các địa phương thống nhất 6 địa điểm có khả năng xây dựng khu giết mổ giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Trong đó, 5 địa điểm cơ sở giết mổ tập trung công nghiệp. Cụ thể:

  • Khu giết mổ tại thôn Đông, xã Sông Cầu (Khánh Vĩnh) có diện tích 19,58Ha, công suất giết mổ gần 10.000 con gia cầm, lợn, trâu bò/ngày, dự kiến cho các địa bàn Nha Trang, Diên Khánh và Khánh Vĩnh sử dụng.
  • Khu giết mổ tại tổ Nghĩa Phú, phường Cam Nghĩa (TP Cam Ranh) có diện tích 3,48Ha, công suất 3.370 con gia cầm, lợn, trâu bò/ngày, dự kiến cho các địa bàn Cam Ranh và Nam Cam Lâm sử dụng.
  • Khu giết mổ thôn Đống Đa, xã Ninh Sim (TX Ninh Hòa) có diện tích 2,19Ha, công suất giết mổ 2.800 con gia cầm, lợn, trâu bò/ngày, cho địa bàn Ninh Hòa sử dụng.
  • Khu giết mổ thôn Tân Phước Tây, xã Vạn Phước (Vạn Ninh) có diện tích 5Ha, công suất giết mổ 3.360 con gia cầm, lợn, trâu bò/ngày, cho huyện Vạn Ninh sử dụng.
  • Khu giết mổ thôn Vĩnh Phú, xã Suối Tân (Cam Lâm) có diện tích 7Ha, công suất giết mổ 4.470 con gia cầm, lợn, trâu bò/ngày, cho huyện Cam Lâm sử dụng.

Theo lãnh đạo Sở NN-PTNT Khánh Hòa, năm 2020, UBND huyện, TX, TP đã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn.

Khánh Hòa sẽ cho ngừng hoạt động đối với các cơ sở giết mổ không đảm bảo điều kiện. Ảnh: CĐ
Khánh Hòa sẽ cho ngừng hoạt động đối với các cơ sở giết mổ không đảm bảo điều kiện. Ảnh: CĐ

 

Năm 2019, toàn tỉnh có tổng cộng 188 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Đầu năm 2020, chỉ còn 163 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ với 20 cơ sở đảm bảo vệ sinh thú y. Tuy nhiên đến nay, số cơ sở được nâng cấp, sửa chữa tương đối đảm bảo vệ sinh thú y là 50 cơ sở. Các địa phương đang tiếp tục yêu cầu chủ cơ sở nâng cấp, khắc phục và tiến tới cho ngừng hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện theo quy định.

Đối với 6 địa điểm đề xuất khu giết mổ tập trung nêu trên, Sở NN-PTNT kiến nghị UBND tỉnh xem xét, cho phép sử dụng đất tại các địa phương để xây dựng. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng đưa vào trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, để làm cơ sở tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đối với 6 khu đất này theo đề xuất Sở TN-MT.

Mới đây, tại cuộc họp nghe báo cáo rà soát các địa điểm để lập quy hoạch khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã thống nhất 5 địa điểm lập quy hoạch khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, trừ địa điểm thôn Tân Phước Tân, xã Vạn Phước (Vạn Ninh).

Đối với đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà máy giết mổ gia súc tại xã Sông Cầu (Khánh Vĩnh), tỉnh đề nghị UBND huyện Khánh Vĩnh khẩn trương tổ chức thực hiện lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương để cập nhật, bổ sung địa điểm quy hoạch xây dựng nhà máy.

 

Kim Sơ – Lê Khánh | Nông Nghiệp

Đọc thêm

lên đầu trang