Hơn 651 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các chợ

21/11/2017 09:30

(2)

Sở Công Thương vừa có báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định 02 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, từ năm 2006 đến tháng 8-2017, tổng số vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các chợ đã hoàn thành hơn 651 tỷ đồng, bao gồm các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, vốn do Nhà nước ứng trước ngân sách để đầu tư, nhân dân đóng góp trả lại sau bằng hình thức trả tiền thuê lô, sạp, ki ốt tại chợ, vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn khác theo quy định.

sua chua nang cap cho

Những năm qua, tỉnh đã có nhiều quan tâm đến công tác quy hoạch, cải tạo, mở rộng, nâng cấp đầu tư xây dựng mạng lưới chợ; tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh, nhất là ở khu vực nông thôn. Cơ sở vật chất của các chợ được nâng lên rõ rệt; thu hút nhiều thương nhân và nhân dân tập trung trao đổi, mua bán hàng hóa. Tuy nhiên, vẫn còn một số chợ được xây dựng trước đây, cơ sở vật chất kỹ thuật đã xuống cấp, bố trí không gian kiến trúc, yêu cầu diện tích mặt bằng chưa đảm bảo sự thống nhất hóa, tiêu chuẩn hóa.

Nhằm khuyến khích đầu tư, phát triển chợ, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách về đất đai, thuế, tín dụng… Tuy nhiên, các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách chủ yếu tập trung vào các chợ lớn, chợ trung tâm. Chính sách hỗ trợ vốn đầu tư chợ từ ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương.

H.DUNG – Theo Báo Khánh Hòa

Đọc thêm

lên đầu trang