Hỗ trợ người nghèo vay ngân hàng không cần bảo đảm tiền vay

23/02/2019 01:18

(4)

Từ ngày 1-3-2019, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo. Cụ thể, mức tối đa sẽ được nâng từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ. Đồng thời các hộ nghèo vay không cần phải bảo đảm tiền vay.

Từ 3-2019, người nghèo sẽ được tạo điều kiện hơn trong việc vay vốn ngân hàng để sản xuất làm ăn
Từ 3-2019, người nghèo sẽ được tạo điều kiện hơn trong việc vay vốn ngân hàng để sản xuất làm ăn

Ngày 22-2, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã ký Quyết định số 12/QĐ-HĐQT nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo. Mục đích để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Kể từ ngày 1-3-2019, NHCSXH nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không cần phải bảo đảm tiền vay. Bên cạnh đó, nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng đối với hộ nghèo để phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn.

Tính đến hết năm 2018, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của NHCSXH đạt trên 187.000 tỉ đồng. Trong đó dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo 38 nghìn tỉ đồng (chiếm 20,2% tổng dư nợ) với 1,28 triệu hộ nghèo đang còn dư nợ.

Đọc thêm

lên đầu trang