Cập nhật tiến độ xây dựng KĐT Mỹ Gia gói 7 (7/ 2017)

02/07/2017 01:21

(38)

HÀNG MỚI VỀ SỐ LƯỢNG LỚN: GÓI 7 MỸ GIA. MỸ GIA GÓI 7 thuộc Khu dân cư Mỹ Gia Nha Trang

Khu Mỹ Gia Nha Trang gồm 8 gói, được thi công bởi nhiều chủ đầu tư khác nhau: Gói 5 của Thái Hưng, Gói 4 của Thái Xuân, Gói 2 và 7 của An Khánh,… Một số gói như gói 1, gói 6, gói 8 chưa được mở bán. Nói chung đa phần các chủ đầu tư đều uy tín và có tiềm lực thi công. Mặc dù hiện tại có nơi làm nhanh, nơi làm chậm vì còn vướng mắc nhiều vấn đề khác nhau như các chính sách hành chính phức tạp, sự bất cộng tác của các hộ dân chưa chịu giải tỏa, hay địa tầng phức tạp của các khu đất trước kia là sông hồ, ruộng,… Nhưng nói chung về lâu về dài các gói Mỹ Gia Nha Trang cũng sẽ được phát triển hoàn chỉnh và là điểm mở rộng quan trọng thành phố về phía tây và góp phần đưa Nha Trang lên thành phố trực thuộc Trung Ương.

Đây hoàn toàn là nơi xứng đáng để đầu tư kể cả để ở hay để kinh doanh chờ giá đất tăng, vì sự chắc chắn của các Chủ đầu tư cũng như địa thế quan trọng của các gói Mỹ Gia, đặc biệt là Mỹ Gia gói 7:

——————————————–

LK 71, 76, 77 đường 27m:
Biệt thự giá từ 12.3 tr/m2.
Liền kề giá từ 16 tr/m2

LK 75, 77 đường 18m: 
Giá từ 13.8 tr/m2

LK 76, 77 đường 11m:
Giá từ 10.2 tr/m2

LK 73 đường 12m:
Giá từ 11.4 tr/m2

LK 75, 76 đường 14m:
Giá từ 13.3 tr/m2

——————————————–
Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
Nguyên – 0916747736

KĐT Mỹ Gia Nha Trang - Dự án Mỹ Gia gói 7
KĐT Mỹ Gia Nha Trang – Dự án Mỹ Gia gói 7
KĐT Mỹ Gia Nha Trang - Dự án Mỹ Gia gói 2
KĐT Mỹ Gia Nha Trang – Dự án Mỹ Gia gói 2
KĐT Mỹ Gia Nha Trang - Dự án Mỹ Gia gói 2
KĐT Mỹ Gia Nha Trang – Dự án Mỹ Gia gói 2
KĐT Mỹ Gia Nha Trang - Dự án Mỹ Gia gói 2
KĐT Mỹ Gia Nha Trang – Dự án Mỹ Gia gói 2
KĐT Mỹ Gia Nha Trang - Dự án Mỹ Gia gói 2
KĐT Mỹ Gia Nha Trang – Dự án Mỹ Gia gói 2
KĐT Mỹ Gia Nha Trang - Dự án Mỹ Gia gói 2
KĐT Mỹ Gia Nha Trang – Dự án Mỹ Gia gói 2
KĐT Mỹ Gia Nha Trang - Dự án Mỹ Gia gói 2
KĐT Mỹ Gia Nha Trang – Dự án Mỹ Gia gói 2
KĐT Mỹ Gia Nha Trang - Dự án Mỹ Gia gói 2
KĐT Mỹ Gia Nha Trang – Dự án Mỹ Gia gói 2
KĐT Mỹ Gia Nha Trang - Dự án Mỹ Gia gói 2
KĐT Mỹ Gia Nha Trang – Dự án Mỹ Gia gói 2
KĐT Mỹ Gia Nha Trang - Dự án Mỹ Gia gói 2
KĐT Mỹ Gia Nha Trang – Dự án Mỹ Gia gói 2
KĐT Mỹ Gia Nha Trang - Dự án Mỹ Gia gói 2
KĐT Mỹ Gia Nha Trang – Dự án Mỹ Gia gói 2
KĐT Mỹ Gia Nha Trang - Dự án Mỹ Gia gói 2
KĐT Mỹ Gia Nha Trang – Dự án Mỹ Gia gói 2
KĐT Mỹ Gia Nha Trang - Dự án Mỹ Gia gói 2
KĐT Mỹ Gia Nha Trang – Dự án Mỹ Gia gói 2
KĐT Mỹ Gia Nha Trang - Dự án Mỹ Gia gói 7
KĐT Mỹ Gia Nha Trang – Dự án Mỹ Gia gói 7
KĐT Mỹ Gia Nha Trang - Dự án Mỹ Gia gói 7
KĐT Mỹ Gia Nha Trang – Dự án Mỹ Gia gói 7
KĐT Mỹ Gia Nha Trang - Dự án Mỹ Gia gói 7
KĐT Mỹ Gia Nha Trang – Dự án Mỹ Gia gói 7
KĐT Mỹ Gia Nha Trang - Dự án Mỹ Gia gói 7
KĐT Mỹ Gia Nha Trang – Dự án Mỹ Gia gói 7
KĐT Mỹ Gia Nha Trang - Dự án Mỹ Gia gói 7
KĐT Mỹ Gia Nha Trang – Dự án Mỹ Gia gói 7
KĐT Mỹ Gia Nha Trang - Dự án Mỹ Gia gói 7
KĐT Mỹ Gia Nha Trang – Dự án Mỹ Gia gói 7
KĐT Mỹ Gia Nha Trang - Dự án Mỹ Gia gói 7
KĐT Mỹ Gia Nha Trang – Dự án Mỹ Gia gói 7

Đọc thêm

lên đầu trang