Hàng loạt dự án khách sạn, cao ốc bất động chờ quy hoạch mới

21/09/2020 10:30

(49)

Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết trên địa bàn TP Nha Trang có hàng chục dự án đã được UBND tỉnh thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch. Trong đó có hơn 10 dự án chưa triển khai xây dựng, một số dự án đã triển khai xây dựng, số khác đã triển khai xây dựng nhưng chưa phù hợp quy hoạch phân khu.

Theo Sở Xây dựng, hiện việc cấp Giấy phép xây dựng cho dự án phải căn cứ vào Điều 91 Luật Xây dựng năm 2014. Theo quy định, điều kiện cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình trong đô thị phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lí quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, và phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Căn cứ Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ, theo đó đối với các dự án đã được cấp giấy phép quy hoạch trước ngày 30/8/2019 thì tiếp tục được thực hiện theo thời hạn ghi trong giấy phép quy hoạch.

Hàng loạt dự án khách sạn, cao ốc tại Nha Trang đang 'bất động' chờ quy hoạch mới
Hàng loạt dự án khách sạn, cao ốc tại Nha Trang đang ‘bất động’ chờ quy hoạch mới

 

Hiện nay, đối với các công trình đã được UBND tỉnh thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch trên địa bàn thành phố Nha Trang, Sở Xây dựng đã phân thành ba nhóm theo tiến độ xây dựng và khu vực quy hoạch.

  • Nhóm 1 là các dự án UBND tỉnh thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch, cấp Giấy phép quy hoạch, Giấy phép xây dựng và đã triển khai thi công xây dựng như các dự án khách sạn (KS) cao cấp Vân Phong, KS và căn hộ Maple Hotel and Apartment, KS Bạch Kim, KS Merperle Beach…
  • Nhóm 2 là các dự án đã được UBND tỉnh thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch, cấp Giấy phép quy hoạch, Giấy phép xây dựng nằm trong khu vực đã có quy hoạch phân khu nhưng chưa phù hợp quy hoạch phân khu và đã triển khai thi công xây dựng như KS The Hotel Horizon, KS 2 sao số 10-12 Trần Phú, KS và căn hộ Ocean Gate Hotel & Residence…
  • Nhóm 3 là các dự án đã được UBND tỉnh thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch, chưa được cấp Giấy phép quy hoạch, Giấy phép xây dựng hoặc đã được cấp Giấy phép quy hoạch, Giấy phép xây dựng nhưng chưa khởi công xây dựng như IPP Plaza (Ocean View Tower), KS The Light mở rộng, KS 5 sao, căn hộ và văn phòng làm việc Tân Cảng tại 52-58 Trần Phú, cao ốc Phương Nghi, cao ốc 89…
Dự án IPP Plaza số 82 Trần Phú không thể triển khai dù đã có thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch
Dự án IPP Plaza số 82 Trần Phú không thể triển khai dù đã có thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch

 

Mới đây, để xử lí các dự án chuyển tiếp đã được thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch trên địa bàn thành phố Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung nói trên.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất phương án đề xuất của Sở Xây dựng, cho phép các chủ đầu tư dự án nhóm 1 và nhóm 2 tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo, theo phương án kiến trúc quy hoạch đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, nếu phương án kiến trúc quy hoạch của dự án mâu thuẫn với đồ án quy hoạch phân khu thì giao UBND TP Nha Trang tiến hành nghiên cứu, rà soát, cập nhật và điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo, phù hợp với quy định của pháp luật.

Khách sạn The Light không thể mở rộng vì chưa có quy hoạch phân khu
Khách sạn The Light không thể mở rộng vì chưa có quy hoạch phân khu

 

Đối với các dự án thuộc nhóm 3, UBND tỉnh thống nhất phương án đề xuất của Sở Xây dựng, giao UBND TP Nha Trang tiến hành nghiên cứu quy mô các công trình đã được thỏa thuận trước đây, rà soát, cập nhật, khẩn trương lập đồ án quy hoạch phân khu làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo, phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng thời giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND TP Nha Trang thông báo chủ trương đến các chủ đầu tư dự án nêu trên để biết và thực hiện; hướng dẫn UBND TP Nha Trang và các tổ chức, nhà đầu tư thực hiện và hoàn tất các thủ tục pháp lí tiếp theo đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

 

Khải An | Kinh tế – Tiêu dùng /Báo Điện tử Pháp luật & Xã hội

 

Đọc thêm

lên đầu trang