Hà Quang thông báo nộp hồ sơ mua Nhà Ở Xã Hội

02/11/2019 05:27

(22)

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Hà Quang thông báo triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội Nha Trang. Dự án: Nhà Ở Xã Hội HQS tại các lô SSH-7, SSH-8, SSH-9 Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nộp hồ sơ đăng ký mua Nhà ở xã hội Hà Quang 1 Nha Trang Nộp hồ sơ đăng ký mua Nhà ở xã hội Hà Quang 1 Nha Trang

Đọc thêm

lên đầu trang