Giám sát chặt “đất vàng” tỉnh Khánh Hòa

12/07/2018 10:52

(4)

Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa, vừa ký Tờ trình số 171/TTr-HĐND về dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh này trong năm 2019. Theo đó, trong số 6 chương trình giám sát chuyên đề trình kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-7, có 2 chuyên đề được cử tri Khánh Hòa rất quan tâm.

Đó là các chuyên đề “về kết quả thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2018” và “Việc thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2018”.

Đối với chương trình giám sát chuyên đề “về kết quả thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2018”, HĐND tỉnh Khánh Hòa cho rằng trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh này có rất nhiều dự án ngoài ngân sách đã và đang triển khai. Tuy nhiên, nhiều dự án triển khai rất chậm, có những dự án kéo dài hơn 10 năm không thực hiện, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, gây bất bình người dân trong vùng dự án.

Năm 2014, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức giám sát chuyên đề này tại TP Nha Trang nhưng đến nay vẫn chưa chuyển biến lớn. Do vậy, cần thiết phải giám sát lại. Nội dung của việc giám sát là sẽ đánh giá việc ban hành chủ trương, chính sách của tỉnh trong thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách, công tác quy hoạch và kết quả thực hiện các dự án có vốn ngoài ngân sách, xử lý trách nhiệm trong việc để chậm dự án và kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ.

Đối tượng để giám sát trong chuyên đề này là UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND các huyện, thị có dự án; các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, các ban quản lý dự án.

Khu "đất vàng" gần 7.400 m2 ở Nha Trang cấp cho Công ty CP Thanh Yến. Ảnh: KỲ NAM
Khu “đất vàng” gần 7.400 m2 ở Nha Trang cấp cho Công ty CP Thanh Yến. Ảnh: KỲ NAM

Về chuyên đề “Việc thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2018”, HĐND tỉnh Khánh Hòa cho rằng đây là 1 trong 4 chương trình trọng điểm của tỉnh nên cần thiết giám sát kết quả thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hạn chế, nhằm đưa chương trình hoàn thành chỉ tiêu vào năm 2020.

Đối tượng giám sát cũng là UBND tỉnh và UBND các huyện, thị ở Khánh Hòa; các sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa và một số công ty dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh. Nếu được thông qua, 2 chương trình giám sát chuyên đề này sẽ thực hiện trong năm 2019.

Chiều 11-7, ông Lê Xuân Thân xác nhận đây là 2 chương trình giám sát chuyên đề mà ông đã đề cập trong cuộc tiếp xúc cử tri là nhà báo của HĐND tỉnh Khánh Hòa vào ngày 29-6 liên quan đến việc giao “đất vàng” cho DN với giá rẻ bèo mà báo chí phản ánh.

Tại cuộc tiếp xúc này, trước ý kiến của các nhà báo về 35 dự án ở TP Nha Trang đang bị Thanh tra Chính phủ thanh tra; tình trạng giao “đất vàng” cho DN với giá rẻ, không đấu giá; vai trò giám sát của HĐND tỉnh đối với các dự án này…, ông Thân nói sẽ trình ra kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa gần nhất những vấn đề này và sẽ yêu cầu công khai toàn bộ các dự án.

Hồng Ánh – Theo Nld

Đọc thêm

lên đầu trang