Dự án đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang dính hàng loạt sai sót ‘bất thường’

03/11/2021 06:36

(507)

Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra hàng loạt sai sót bất thường, trái quy định pháp luật tại dự án xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang. Trong đó có việc tính sai giá trị hơn 13 tỷ đồng khối lượng của gói thầu thi công xây dựng và xây lắp thiết bị công trình tại dự án này.

Ngày 1/11, ông Châu Ngô Anh Nhân – Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hoà đã có văn bản cung cấp thông tin liên quan đến việc thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN tại dự án xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang. Theo ông Nhân, đến nay lãnh đạo Ban cùng các cán bộ quản lý thực hiện đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc và đã khắc phục đầy đủ những nội dung KTNN đã nêu, đồng thời cũng đã báo cáo KTNN và UBND tỉnh Khánh Hòa kết quả thực hiện trước thời gian quy định.


Tính sai giá trị khối lượng thi công hơn 13 tỷ đồng

Trước đó, vào tháng 7/2021, KTNN đã có thông báo số 366 về kết quả kiểm toán và chỉ ra nhiều sai sót tại dự án xây dựng đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang. Theo đó, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang chưa nêu rõ được một số nội dung theo quy định khoản 2, điều 54, Luật Xây dựng 2014 như: Đánh giá tác động của dự án liên quan tới việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái và huy động vốn… “Quyết định phê duyệt dự án này thiếu nội dung về dự kiến phân bổ nguồn vốn sử dụng theo tiến độ, vận hành sử dụng công trình theo quy định tại khoản 2, Điều 12, nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ”.

Cũng theo KTNN, ngày 15/12/2017 UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt thời gian thực hiện dự án tại quyết định số 3829/QĐ-UBND từ năm 2018 – 2022 là chưa phù hợp với nguồn vốn chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020. Nguyên nhân là dự án được bổ sung sử dụng nguồn vốn từ chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020 là gần 213 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025 là trên 395 tỷ đồng và trên 151 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Theo ông Châu Ngô Anh Nhân, do quy mô và tính chất của dự án khá lớn, tư vấn đề xuất thời gian thực hiện dự án là 5 năm. Đồng thời, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư hoàn thành trong tháng 12/2017. Do đó, Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hoà đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt thời gian thực hiện dự án 5 năm (từ năm 2018 – 2022), đảm bảo phù hợp với quy mô và tính chất của dự án.

Với thời gian thực hiện dự án như trên, giai đoạn 2018-2020 dự án sẽ được trung ương hỗ trợ 212,783 tỷ đồng (thông qua Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020), giai đoạn 2021-2022 dự kiến sẽ được trung ương hỗ trợ 395,322 tỷ đồng (Theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 159/TB-VPCP ngày 24/3/2017 của Văn phòng Chính phủ) và kết hợp với nguồn ngân sách địa phương 151,411 tỷ đồng bố trí trong giai đoạn 2018-2022 đảm bảo đủ nguồn lực để hoàn thành dự án theo tiến độ được duyệt“, ông Nhân cho hay.

Dự án đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang tính sai giá trị khối lượng thi công hơn 13 tỷ đồng
Dự án đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang tính sai giá trị khối lượng thi công hơn 13 tỷ đồng

Được phê duyệt khi chưa được thẩm định vốn

Dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang có tổng mức đầu tư gần 760 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương hơn 608 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương hơn 151 tỷ đồng. Ngày 13/12/2017, HĐND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang tại quyết định số 412/HĐND. Nhưng đến ngày 12/3/2018, Bộ KH-ĐT mới ban hành báo cáo số 1429/BC-BKHĐT về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm B (trong đó có dự án đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang).

Theo KTNN, việc HĐND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang khi chưa có thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Bộ KH-ĐT là không phù hợp, là trái với quy định tại Điều 27, Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014. Nhưng để cho phù hợp với nội dung thẩm định nguồn vốn của Bộ KH-ĐT, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang tại quyết định số 59/HĐND ngày 21/3/2018 và UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt điều chỉnh dự án tại quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 22/3/2018.

Dự án đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang được phê duyệt khi chưa được thẩm định vốn.
Dự án đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang được phê duyệt khi chưa được thẩm định vốn.

Liên quan đến nội dung kết luận này của KTNN, ông Châu Ngô Anh Nhân cho rằng KTNN kết luận là chưa phù hợp với quy định của Điều 27 Luật Đầu tư công 2014 nhưng cũng ghi nhận đây là nguyên nhân khách quan trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện một chương trình lớn của quốc gia mà dự án đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang là một dự án thành phần trong đó.

Kết luận của KTNN cũng chỉ rõ hoàng loạt sai sót tại dự án đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang. Trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và thí nghiệm mô hình thủy lực đã phát hiện một số hạng mục chưa phù hợp với điều kiện thực tế. Chế độ thủy lực và vận tốc dòng chảy không ổn định buộc chủ đầu tư phải điều chỉnh thiết kế cơ sở như: Thay đổi thiết bị nâng cửa van và vật liệu chế tạo cửa van; thay đổi số nhịp cầu giao thông; thay đổi kết cấu và phạm vi gia cố hạ lưu… Trong đó, có việc tính sai giá trị hơn 13 tỷ đồng khối lượng của gói thầu thi công xây dựng và xây lắp thiết bị công trình tại dự án này.

 

Lữ Hồ | Tiền Phong

Đọc thêm

lên đầu trang