Các quy định về điều kiện tách thửa đất ở Khánh Hòa

02/11/2018 06:23

(202)

Trả lời các câu hỏi liên quan đến điều kiện tách thửa đất ở Khánh Hòa, UBND tỉnh đã có các Quyết định: 32/2014/QĐ-UBND, 13/2015/QĐ-UBND, 30/2016/QĐ-UBND 23/2017/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu và các trường hợp không được tách thửa. Người dân nên nắm rõ để tự nhận định được thửa đất của mình có đủ điều kiện tách, phân lô được hay không.

Nắm rõ các điều kiện tách thửa đất ở Khánh Hòa để dễ dàng phát triển thêm quỹ đất dùng cho nhiều mục đích khác nhau
Nắm rõ các điều kiện tách thửa đất ở Khánh Hòa để dễ dàng phát triển thêm quỹ đất dùng cho nhiều mục đích khác nhau

Quy định về diện tích và kích thước tối thiểu để được phép tách thửa đất đối với đất ở tại đô thị

Thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20m
Diện tích của thửa đất ≥ 45 m2
Bề rộng của thửa đất ≥ 5 m
Chiều sâu của thửa đất ≥ 5 m

Thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới từ 10m đến < 20 m
Diện tích của thửa đất ≥ 36 m2
Bề rộng của thửa đất ≥ 4 m
Chiều sâu của thửa đất ≥ 4 m

Thửa đất nằm tiếp giáp hẻm, đường nội bộ có lộ giới < 10 m
Diện tích của thửa đất ≥ 36 m2
Bề rộng của thửa đất ≥ 3 m
Chiều sâu của thửa đất ≥ 3 m

Quy định về diện tích và kích thước tối thiểu để được phép tách thửa đất đối với đất ở tại nông thôn

Thửa đất tiếp giáp đường quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ, liên thôn, liên xã
Diện tích của thửa đất ≥ 45 m2
Bề rộng của thửa đất ≥ 5 m
Chiều sâu của thửa đất ≥ 5 m

Đối với các đảo
Diện tích tối thiểu là 40m2
Bề rộng của lô đất ≥ 4m
Chiều sâu của lô đất ≥ 4m

Các khu vực khác còn lại
Diện tích của thửa đất ≥ 60 m2
Bề rộng của thửa đất ≥ 5 m
Chiều sâu của thửa đất ≥ 5 m

Trường hợp thửa đất có nhiều cạnh, hình dạng phức tạp khi tách thửa đủ diện tích của lô đất nhưng không đủ bề rộng, chiều sâu của lô đất theo quy định thì Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét quyết định cho từng trường hợp cụ thể.

Quy định về diện tích và kích thước tối thiểu để được phép tách thửa đất đối với đất nông nghiệp

Đất trồng lúa Vùng tập trung: 1000 m2
Vùng phân tán: 500 m2
Đất trồng cây hàng năm khác Vùng tập trung: 2000 m2
Vùng phân tán: 300 m2
Đất trồng cây lâu năm Vùng tập trung: 1000 m2
Vùng phân tán: 200 m2
Đất làm muối Vùng tập trung: 5000 m2
Vùng phân tán: 500 m2
Đất nuôi trồng thủy sản Nước ngọt: 100 m2
Nước mặn, lợ: 5000 m2
Đất rừng sản xuất Khu vực đô thị: 1000 m2
Khu vực nông thôn: 5000 m2

Diện tích các loại đất nói trên đây là điện tích sau khi trừ diện tích đất phải thu hồi theo quy định của LUẬT ĐẤT ĐAI.

Đối với thửa đất có nhiều mục đích sử dụng, đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất, việc tách thửa phải căn cứ quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo mục đích chính.

Trường hợp thửa đất đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, người sử dụng đất sẽ được thực hiện đồng thời việc chuyển mục đích và tách thửa phần diện tích xin chuyển mục đích sử dụng. Phần đất ở sẽ được tách thửa theo quy định diện tích, kích thước cạnh tối thiểu. Đối với phần diện tích còn lại (không chuyển mục đích) phải đảm bảo điều kiện tách thửa theo quy định về diện tích và kích thước tối thiểu của loại đất đã được quy hoạch do cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Người sử dụng đất phải bố trí diện tích để làm đường đi vào các thửa đất rộng tối thiểu là 3m và phải được UBND cấp huyện phê duyệt.

Diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất ở khu vực Khánh Hòa
Diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất ở khu vực Khánh Hòa

Các trường hợp không được tách thửa

Thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền niêm phong tài sản để thực hiện bản án có hiệu lực của Tòa án.

Thửa đất đang có tranh chấp và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết.

Thửa đất sau khi tách thành thửa đất mới sẽ không có đường đi.

Thửa đất đã có quyết định thu hồi đất hoặc có văn bản về chủ trương thu hồi đất hoặc văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai.

Thửa đất do cơ quan có thẩm quyền giao hoặc cho người sử dụng đất thuê để thực hiện dự án nhưng người sử dụng đất không thực hiện đầu tư dự án.

Theo Sở Tư Pháp Khánh Hòa

Chuyên mục khác: CẨM NANG ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NHA TRANG

Như thường lệ, chúng tôi sẽ có bảng để bạn có thể để lại câu hỏi hoặc vấn đề cần giải đáp về các chủ đề liên quan đến thị trường Bất động sản Nha Trang 2018: Nên đầu tư gì? Ở đâu? Kiểm tra quy hoạch như thế nào? Hoặc các nhu cầu cần tư vấn Mua – Bán BĐS. Vui lòng điền rõ nhu cầu và chúng tôi sẽ gửi lại thông tin chi tiết theo yêu cầu của bạn. Xin cảm ơn!

[wpforms id=”5991″]

Đọc thêm

lên đầu trang