Đề nghị bổ sung vốn cho các dự án trọng điểm

20/07/2017 09:53

(5)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa kiến nghị với đoàn công tác của Bộ Kế hoạch – Đầu tư (KH-ĐT) bổ sung vốn cho nhiều dự án trọng điểm đang gặp khó khăn vì thiếu vốn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, dự án đường Cao Bá Quát – Cầu Lùng có tổng vốn đầu tư 1.418 tỷ đồng, không tính phần chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư đã được phê duyệt thành dự án riêng (khoảng 380 tỷ đồng). Do tính cấp thiết của dự án nên tỉnh đã sử dụng nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước để thực hiện từ năm 2014 đến nay. Nhu cầu vốn cho dự án này còn thiếu khoảng 300 tỷ đồng để hoàn thành công trình vào cuối năm 2017 nhằm góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Tuy nhiên, năm 2017, tỉnh hụt thu ngân sách khoảng 915 tỷ đồng nên phải cắt giảm 300 tỷ đồng/1.980,4 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư. Vì vậy, tỉnh không còn vốn để bố trí hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Mới đây, trong buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ KH-ĐT, UBND tỉnh kiến nghị bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ hoặc cho phép tỉnh tạm ứng trước vốn ngân sách Trung ương khoảng 250 tỷ đồng để bố trí cho dự án. Phần vốn ngân sách Trung ương cho ứng trước, tỉnh cam kết sẽ hoàn trả lại từ nguồn vốn thu tiền sử dụng đất dọc hai bên đường của dự án này sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2018 và 2019.

Dự án đường Phong Châu có tổng mức đầu tư 758 tỷ đồng, với mục tiêu kết nối giao thông từ trung tâm TP. Nha Trang đến khu phía tây đường Lê Hồng Phong. Dự án được xem xét bố trí ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Kết luận số 53 của Bộ Chính trị (ngày 24-12-2012) và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 135, ngày 5-1-2013. Tuy nhiên, đến nay, dự án này vẫn chưa được bố trí ngân sách Trung ương. Ông Trần Hòa Nam – Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, do tính cấp thiết của dự án nên tỉnh phải sử dụng nguồn vốn vay của Kho bạc Nhà nước để thực hiện từ năm 2014 đến nay, ngân sách địa phương phải bố trí trả nợ trong kế hoạch hàng năm. Hiện nay, dự án còn thiếu khoảng 150 tỷ đồng để hoàn thành công trình vào cuối năm 2017. Tỉnh kiến nghị Bộ KH-ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung ngân sách Trung ương hoặc cho tỉnh tạm ứng trước vốn ngân sách Trung ương khoảng 100 tỷ đồng để bố trí vốn cho dự án.

Dự án đường Cao Bá Quát - Cầu Lùng cần bổ sung vốn để hoàn thành vào cuối năm nay
Dự án đường Cao Bá Quát – Cầu Lùng cần bổ sung vốn để hoàn thành vào cuối năm nay
Ông Trần Hòa Nam – Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, trong trường hợp Trung ương không hỗ trợ vốn thì tỉnh sẽ xin giãn nợ Kho bạc Nhà nước. Hiện nay, tỉnh đang nợ Kho bạc Nhà nước 390 tỷ đồng, phải trả trong năm 2017, nhưng xin giãn nợ đến năm 2018. Trong năm 2018, tỉnh sẽ tập trung trả nợ.

Dự án đường cất hạ cánh số 2 Sân bay quốc tế Cam Ranh có tổng đầu tư 1.936 tỷ đồng, đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận ngân sách Trung ương hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư, tương ứng 968 tỷ đồng. Dự án được triển khai từ năm 2015. Đến nay, tỉnh đã bố trí 900 tỷ đồng thực hiện dự án, bao gồm 500 tỷ đồng tạm ứng ngân quỹ nhà nước trong năm 2017. Tuy nhiên, đến nay, Trung ương vẫn chưa bố trí vốn hỗ trợ dự án. UBND tỉnh đã kiến nghị Bộ KH-ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm bố trí 968 tỷ đồng để tỉnh hoàn thành dự án đúng tiến độ. Đây là dự án cấp thiết bởi đường băng số 1 tại sân bay Cam Ranh đã xuống cấp trầm trọng.

Theo ông Trần Hòa Nam, hiện nay, tỉnh gặp khó khăn trong cân đối nguồn vốn để chi trả nợ gốc vay đến hạn; khó khăn về vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ; khó khăn về vốn cho dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành theo tiến độ… Chính vì vậy, tỉnh rất cần Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho tỉnh hoàn thành các công trình mục tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2020.

Mới đây, sau khi kiểm tra thực tế các công trình, ông Hoàng Văn Vịnh – Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, đại diện đoàn công tác Bộ KH-ĐT cho biết, rất chia sẻ với những khó khăn về vốn của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay. Bộ KH-ĐT ghi nhận tất cả các kiến nghị của tỉnh để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhằm giải quyết cho tỉnh Khánh Hòa.

VĂN KỲ

Đọc thêm

lên đầu trang