Những trường hợp nào bị thu hồi đất nhưng không được bồi thường?

10/12/2018 11:44

(27)

Thông thường, khi bị thu hồi đất để quy hoạch đường giao thông hoặc các dự án khu đô thị, công trình công cộng… người dân sẽ được đền bù, hỗ trợ, cấp đất tái định cư. Tuy nhiên lại có một số trường hợp đất bị thu hồi nhưng không được bồi thường.

Nếu rơi vào một số trường hợp ở dưới, có thể bạn sẽ bị thu hồi đất nhưng không được bồi thường, đền bù, hỗ trợ, cấp tái định cư
Nếu rơi vào một số trường hợp ở dưới, có thể bạn sẽ bị thu hồi đất nhưng không được bồi thường, đền bù, hỗ trợ, cấp tái định cư

Luật đất đai 2013 quy định về thu hồi đất, bồi thường đất đã có quy định cụ thể về những trường hợp thu hồi đất không được bồi thường. Cụ thể tại điều 82, điều 64, điều 65 có những trường hợp như sau:

 1. Đất được Nhà nước giao không thu Tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân (quy định tại khoản 1 Điều 54).
 2. Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.
 3. Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất.
 4. Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm.
 5. Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành.
 6. Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật mà vẫn nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho.
 7. Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm.
 8. Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền.
 9. Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.
 10. Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu Tiền sử dụng đất nhưng được miễn Tiền sử dụng đất.
 11. Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.
 12. Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm.
 13. Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục.
 14. Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này. Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Trên đây là 14 trường hợp đất sẽ bị thu hồi nhưng không được bồi thường. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp không được bồi thường về đất nhưng sẽ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi, được quy định tại điều 76 luật đất đai 2013.

Tham khảo Công ty luật Đức An

Chuyên mục khác: CẨM NANG ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NHA TRANG

Đọc thêm

lên đầu trang