fbpx

Danh sách văn bản pháp luật ở Khánh Hòa hết hiệu lực vào năm 2018

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa vừa công bố một loạt danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội Đồng Nhân dân Tỉnh, Ủy ban Nhân dân Tỉnh đã hết hiệu lực hoặc hết hiệu lực một phần vào năm 2018. 

Các văn bản đã hết hiệu lực trong năm 2018 thuộc nhiều lĩnh vực, nhiều Sở ban ngành như: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Công thương, Giao thông Vận tải, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra, Xây dựng.

Danh sách văn bản pháp luật của Tỉnh Khánh Hòa sẽ hết hiệu lực trong năm 2018:

Văn bản của Tỉnh Khánh Hòa sẽ hết hiệu lực vào năm 2019 Văn bản của Tỉnh Khánh Hòa sẽ hết hiệu lực vào năm 2019 Văn bản của Tỉnh Khánh Hòa sẽ hết hiệu lực vào năm 2019 Văn bản của Tỉnh Khánh Hòa sẽ hết hiệu lực vào năm 2019 Văn bản của Tỉnh Khánh Hòa sẽ hết hiệu lực vào năm 2019Văn bản của Tỉnh Khánh Hòa sẽ hết hiệu lực vào năm 2019Danh sách văn bản pháp luật của Tỉnh Khánh Hòa sẽ hết hiệu lực một phần vào năm 2019
Văn bản của Tỉnh Khánh Hòa sẽ hết hiệu lực 1 phần vào năm 2019 Văn bản của Tỉnh Khánh Hòa sẽ hết hiệu lực 1 phần vào năm 2019 Văn bản của Tỉnh Khánh Hòa sẽ hết hiệu lực 1 phần vào năm 2019 Văn bản của Tỉnh Khánh Hòa sẽ hết hiệu lực 1 phần vào năm 2019

Theo Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Khánh Hòa

Bài viết cùng chuyên mục
Bình luận
Loading...