Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã nộp 680 tỷ tiền nợ – Dự án Cồn Tân Lập sẽ hồi sinh?

14/12/2018 07:34

(28)

Sau 12 năm hoạt động, công ty CP Sông Đà Nha Trang từ một doanh nghiệp lớn với số vốn thực góp của các cổ đông năm 2007 lên tới 200 tỷ đã lao dốc nặng nề. Vì vậy, CTCP Sông Đà 1 – Với tư cách như một cổ đông sáng lập CTCP Sông Đà đã can thiệp, tái cơ cấu CTCP Sông Đà. CTCP Sông Đà đã hoàn tất nộp gần 680 tỷ tiền sử dụng đất tại dự án Cồn Tân Lập, tiền thuế chậm nộp, tiền BHXH.

Ngày 12/12/2018, Công ty CP (CTCP) Sông Đà 1 với tư cách là một cổ đông sáng lập, tổ chức họp báo lần thứ 2 tại Nha Trang, liên quan đến các sai phạm của CTCP Sông Đà Nha Trang, theo văn bản cho phép số 2203/STTTT- TTBCXB ngày 06/12/2018 của Sở TTTT tỉnh Khánh Hoà.

Bài viết trước: Họp báo sai phạm tại Công ty CP Sông Đà Nha Trang

Trong buổi họp báo, ông Nguyễn Xuân Bình, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Sông Đà 1, đại diện CTCP Sông Đà 1 trong HĐQT của CTCP Sông Đà Nha Trang đã công khai:

 • Văn bản số 134/Cty- SD1 ngày 23/11/2018 gửi các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hoà xin rút lại công văn số 118/Cty- SD1 ngày 24/10/2018.
 • Nghị quyết số 19/2018/NQ- HĐQT ngày 16/11/2018 của HĐQT CTCP Sông Đà Nha Trang miễn nhiệm chức danh UVHĐQT của ông Phạm Trung Kiên.
 • Nghị quyết số 20/2018/NQ- HĐQT ngày 16/11/2018 của HĐQT CTCP Sông Đà Nha Trang về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Bình.
Ông Nguyễn Xuân Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Sông Đà 1, cổ đông HĐQT CT cổ phần Sông Đà Nha Trang
Ông Nguyễn Xuân Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Sông Đà 1, cổ đông HĐQT CT cổ phần Sông Đà Nha Trang

Nhiều chuyển biến tích cực cho Công ty CP Sông Đà Nha Trang

Sau cuộc họp báo ngày 30/10/2018, Ban lãnh đạo CTCP Sông Đà Nha Trang và các cổ đông sáng lập là CTCP Sông Đà Thăng Long, CTCP Sông Đà 1 đã có nhiều buổi họp làm việc. Ban lãnh đạo CTCP Sông Đà Nha Trang cam kết: Đồng thuận hợp tác để xây dựng công ty ngày càng ổn định, phát triển; Tái cơ cấu mạnh mẽ; Thay đổi thành viên HĐQT, trong đó CTCP Sông Đà 1 có 1 thành viên; Hoàn thành Báo cáo tài chính đã qua kiểm toán năm 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018; Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017, 2018 ngay sau khi BCTC được kiểm toán; Xây dựng lại Website công ty, công khai các báo cáo tài chính, nghị quyết Đại hội cổ đông, nghị quyết của HĐQT, các thông tin quan trọng khác; Ban lãnh đạo tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty; Hoàn thành các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, tiền lương  người lao động; Tiếp tục tìm kiếm, phát triển đầu tư các dự án có hiệu quả kinh tế.

Tái cơ cấu Công ty CP Sông Đà Nha Trang

Ông Nguyễn Xuân Bình cho biết: Tại thời điểm trước, CTCP Sông Đà 1 tuy là cổ đông sáng lập nhưng không được tiếp cận trực tiếp các tài liệu, chỉ biết qua báo cáo trong Đại hội cổ đông thường niên một năm một kỳ, nhưng rất lạc hậu vì Đại hội cổ đông đã không họp theo quy định. Thông tin nắm được tuy độ tin cây cao, nhưng gián tiếp qua các nguồn thiếu tính công khai, pháp lý.

Hiện nay, CTCP Sông Đà 1 đã được bổ sung thành viên trong HĐQT CTCP Sông Đà Nha Trang, có quyền tiếp cận trực tiếp mọi tài liệu của công ty này, nếu phát hiện sai phạm đủ cơ sở pháp lý, có quyền kiến nghị đình chỉ, chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng. Tuy xin rút văn bản 118/Cty- SD1, CTCP Sông Đà 1 vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm các thông tin đã đưa ra; Hiện chưa nhận được văn bản cơ quan nào đồng ý cho rút.

Ông Nguyễn Xuân Bình cũng cho hay: Nhờ sự đấu tranh quyết liệt trong nhiều năm, với yêu cầu CTCP Sông Đà Nha Trang tuân thủ đúng pháp luật, công khai minh bạch trong quản lý kinh tế; đến nay CTCP Sông Đà Nha Trang có chuyển biến rõ rệt, với nhiều kết quả cụ thể.

Theo báo cáo tài chính của CTCP Sông Đà Nha Trang:

 • Tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp các lô đất dự án Cồn Tân Lập: phải nộp 627.521.925.500 đồng, đã nộp: 628.855.161.300 đồng.
 • Tiền thuế chậm nộp: 46.342.356.788 đồng, đã nộp: 46.342.356.788 đồng.
 • Tiền BHXH phải nộp: 4.620.208.970 đồng, đã nộp: 4.315.585.408 đồng (còn nợ 304.623.562 đồng).
 • Tiền lương nhân viên đã trả hết tháng 10/2018.
Buổi họp báo, dự định tái cơ cấu tại công ty CP Sông Đà Nha Trang
Buổi họp báo, dự định tái cơ cấu tại công ty CP Sông Đà Nha Trang

Việc CTCP Sông Đà 1 đã nêu trong các văn bản vừa qua là có cơ sở, cần tái cơ cấu mạnh mẽ. Nay CTCP Sông Đà 1 đã được bầu bổ sung 1 thành viên vào HĐQT công ty Sông Đà. Các thành viên HĐQT được quyền tiếp cận mọi tài liệu thông tin của công ty để thực hiện quyền cổ đông, quyền người đại diện vốn, nhiệm vụ thành viên HĐQT; Ban lãnh đạo công ty hoạt động thiếu minh bạch, không chấp hành báo cáo tài chính, không Đại hội cổ đông theo đúng quy định. Ông Nguyễn Xuân Bình đã yêu cầu Ban lãnh đạo công ty này cung cấp hồ sơ thực hiện DA, hồ sơ chuyển nhương các lô đất trong dự án Cồn Tân Lập.

Theo quy định pháp luật, công ty đại chúng có vốn từ 120 tỷ trở lên, phải công bố báo cáo theo quý, công khai, không phải tài liệu mật hay hoạt động bí mật của doanh nghiệp, để các cổ đông, đối tác, nhà đầu tư nắm được, công ty này nhiều năm không báo cáo.

Với một doanh nghiệp rất nhiều lợi thế, từ năm 2007 các cổ đông đã đóng vào công ty gần 200 tỷ đồng; Được tỉnh quan tâm giao nhiều DA trọng điểm; Được mang thương hiệu của Tổng công ty Sông Đà… Sau 12 năm hoạt động lại đi xuống. Vì vậy, CTCP Sông Đà 1 sẽ tiếp tục đấu tranh, nhằm đảm bảo minh bạch các hoạt động của Sông Đà Nha Trang, khi có tài liệu chính xác sẽ có hướng xử lý theo quy định pháp luật.

Trong 627.521.925.500 đồng chậm nộp tiền sử dụng đất có:

 • Số tiền 33.266.472.000 đồng lô TM2 nợ từ 20/11/2013 (gần 5 năm)
 • Số tiền 156.722.306.400 đồng  Lô LK1A, LK3A, LK3B, BT1A nợ từ 20/4/2015 (3 năm 8 tháng)
 • Số tiền 53.101.407.600 Lô TM1 nợ từ 19/01/2016 (gần 3 năm)
 • Còn lại số tiến 243.090.186.000 đồng tiền sử dụng đất các lô khác nợ từ 07/3/2017 (1 năm 9 tháng)
 • Tiến độ nộp tiền như sau: Ngày 20/11/2013 nộp 33.266.472.000 đồng; Ngày 05/01/2015 nộp số tiền 1.000.000 đồng; Ngày 20/4/2015 nộp được 322.306.400 đồng; Ngày 04/4/2016 nộp 156.400.000.000 đồng;  Ngày 16/8/2016 nộp 53.101.407.600 đồng; Ngày 22/5/2017 nộp 25.100.136.400 đồng; Ngày 13/6/2017 nộp 5.668.748.200 đồng; Ngày 03/10/2017 nộp 955.045.769 đồng; Ngày 20/12/2017 nộp 45.166.172.900 đồng; Ngày 15/8/2018 nộp 306.541.636.231 đồng.

Như vậy, việc nợ chậm nộp tiền sử dụng đất, BHXH, Lương CBCNV của Sông Đà Nha Trang là có dấu hiệu nghiêm trọng chiếm dụng tài sản của nhà nước và người lao động?

Việc họp báo của CTCP Sông Đà 1 nhằm huy động truyền thông hỗ trợ, buộc CTCP Sông Đà Nha Trang phải tuân thủ pháp luật, công khai minh bạch hoạt động quản lý kinh tế theo luật định là cần thiết, có hiệu quả. Việc CTCP Sông Đà Nha Trang chấp hành nộp tiền sử dụng đất, nộp BHXH, trả lương CBCNV hàng trăm tỷ trong thời gian gần đây là đáng khích lệ. Các cơ quan chức năng quản lý nhà nước cần vào cuộc thanh tra toàn diện hoạt động của CTCP Sông Đà Nha Trang, xử lý kịp thời các sai phạm, tránh hậu quả xấu xảy ra cho cổ đông, khách hàng, các nhà đầu tư tại DA Cồn Tân Lập.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang cũng đã báo cáo sơ bộ việc dừng thực hiện các thủ tục chuyển nhượng khu đất HH1, HH2, HH3 sẽ vi phạm các điều khoản thoả thuận giữa Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang và đối tác. Điều này sẽ dẫn đến phạt thoả thuận với giá trị rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang rơi vào tình cảnh phá sản.

Trần Minh Ngọc

Chuyên mục khác: CẨM NANG ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NHA TRANG

Đọc thêm

lên đầu trang