Công bố quy hoạch đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư dọc bờ sông Cái Nha Trang

22/10/2020 04:14

(96)

Ngày 22-10, tại phường Ngọc Hiệp, UBND TP. Nha Trang tổ chức công bố quy hoạch đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư dọc bờ sông Cái Nha Trang, phường Phương Sơn, phường Ngọc Hiệp và phường Phương Sài với sự tham gia của đại diện dân cư khu vực bị ảnh hưởng quy hoạch.

Theo đó, phạm vi, quy mô, tính chất khu vực lập quy hoạch không thay đổi, cụ thể: khu vực lập quy hoạch có diện tích gần 142 ha; thuộc địa giới hành chính 3 phường: Phương Sơn, Ngọc Hiệp, Phương Sài; giới hạn:

  • Phía bắc giáp sông Cái,
  • Phía nam giáp đường sắt, đường 23-10 và đường Phương Sài,
  • Phía tây giáp đường sắt,
  • Phía đông giáp đường Thủy Xưởng, đường quy hoạch D3.
Đại diện TP. Nha Trang công bố quy hoạch.
Đại diện TP. Nha Trang công bố quy hoạch.

 

Đây là khu dân cư kết hợp dịch vụ và dịch vụ du lịch phía bờ nam sông Cái, bao gồm các khu vực hiện hữu cải tạo chỉnh trang và khu vực phát triển mới. Các nội dung điều chỉnh chính so với đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) gồm: Điều chỉnh ranh giới thu hồi đất dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp; mở rộng Trường Tiểu học Ngọc Hiệp; cập nhật một số vị trí nhà ở hiện trạng; bổ sung có điều chỉnh một số nội dung của dự án Khu tái định cư Chò Vò (phường Ngọc Hiệp); cập nhật, điều chỉnh một số nội dung liên quan đến dự án Trung tâm Dịch vụ thể thao Ngọc Hiệp; cập nhật, cụ thể hóa các nội dung điều chỉnh liên quan của đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu dân cư dọc bờ sông Cái Nha Trang.

N.D | Báo Khánh Hòa

 

Đọc thêm

lên đầu trang