Công bố kết quả điều tra dân số tại Nha Trang năm 2019

19/10/2019 08:10

(288)

Ngày 18-10, UBND TP. Nha Trang tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Theo báo cáo sơ bộ, tổng số hộ tại thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019 là 111.898 hộ (chưa tính hộ đặc thù). Tổng số nhân khẩu thành phố Nha Trang là 422.601 người trên tổng cộng 27 xã, phường.

  • Trong đó, khu vực đô thị có 285.788 người (67,62%), khu vực nông thôn có 136.813 người (chiếm 32,38%).
  • Tỷ lệ giới tính 96,75 nam/100 nữ (cứ 10.000 nữ sẽ có 9.675 nam), tăng 5 nam so với thời điểm điều tra năm 2009.
  • Về nhà ở, tỷ lệ hộ có nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ chiếm 1,9%; diện tích nhà ở bình quân đầu người 24m2, có 1.807 hộ có diện tích nhà ở bình quân dưới 6m2.
  • Tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên chưa bao giờ đi học là 0,7%; tỷ lệ dân số dưới 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết 98,7%.

Dân số Nha Trang năm 2019

Tại hội nghị công bố kết quả điều tra dân số tại Nha Trang năm 2019, lãnh đạo UBND TP. Nha Trang yêu cầu các phòng, ban thành phố và các xã, phường khai thác có hiệu quả dữ liệu điều tra để xây dựng các kế hoạch, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội và tham mưu UBND thành phố triển khai hiệu quả các chính sách.

Nhân dịp này, đã có 6 tập thể và 23 cá nhân được Cục trưởng Cục thống kê Tỉnh tặng giấy khen; 6 tập thể, 23 cá nhân được UBND thành phố khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

K.N | Báo Khánh Hòa

Đọc thêm

lên đầu trang