Thủ tục chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất tại Khánh Hòa

04/11/2018 12:42

(47)

Chuyển nhượng một phần Quyền sử dụng đất không chỉ là để tặng cho, thừa kế mà còn giúp thuận tiện trong việc mua bán trong trường hợp đất có diện tích lớn. Để chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất tại Khánh Hòa, bạn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Điều 188, Luật Đất đai 2013:

 • Đất không có tranh chấp.
 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Trong thời hạn sử dụng đất.
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 • Đảm bảo diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa theo quy định tại Khánh Hòa.

Sau khi đảm bảo các điều kiện trên, bạn chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nơi có thửa đất đang chuyển nhượng. Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin tách thửa đất.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Xẹm bài viết: Các quy định về điều kiện tách thửa đất ở Khánh Hòa

Cũng giống như các địa phương khác, việc chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất tại Khánh Hòa là tương đối phức tạp vì phải hoàn thành việc tách thửa trước
Cũng giống như các địa phương khác, việc chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất tại Khánh Hòa là tương đối phức tạp vì phải hoàn thành việc tách thửa trước

Sau khi nộp hồ sơ xin tách thửa, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

 • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất.
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ cho thửa đất mới tách.
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Sau khi thực hiện tách thửa xong, bạn tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại văn phòng công chứng. Sau đó nộp hồ sơ tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai, gồm có:

 • Bản gốc GCNQSDĐ đã cấp.
 • Bản sao CMND và sổ hộ khẩu của bên nhận chuyển nhượng.
 • Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (sau khi công chứng và đóng thuế).
 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.
 • Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Các loại thế, phí phải nộp:

 • Thuế thu nhập cá nhân: 2% trên giá trị chuyển nhượng.
 • Lệ phí trước bạ: 0.5% x Diện tích đất x Giá đất (theo bảng giá đất cho UBND Tỉnh Khánh Hòa ban hành).
 • Ngoài ra, bạn còn mất một số khoản lệ phí cấp GCN, phí công chứng, phí đo vẽ…

Chuyên mục khác: CẨM NANG ĐẦU TƯ BĐS KHÁNH HÒA

Đọc thêm

lên đầu trang