Bộ Xây dựng: Liệu có thể cấp sổ đỏ lâu dài cho Condotel không?

23/01/2019 11:40

(5)

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho Condotel (căn hộ khách sạn) phải theo luật đất đai là có thời hạn. Tuy nhiên, thời gian qua, một số chủ đầu tư, một số địa phương do chưa rõ luật hoặc chưa nghiên cứu kỹ đã cấp giấy không đúng quy định.

Đây là phát biểu của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Nguyễn Trọng Ninh tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Xây dựng tổ chức mới đây.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho những khách hàng mua căn hộ du lịch phải cấp theo luật đất đai là có thời hạn.
Việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho những khách hàng mua căn hộ du lịch phải cấp theo luật đất đai là có thời hạn.

Theo ông Ninh, bản chất của Condotel là khách sạn dạng căn hộ, được quy định rất rõ trong Luật Du lịch 2015 và 2017. Thế nhưng, trong thời gian vừa qua, loại hình này cùng với Officetel (căn hộ văn phòng) vướng một số vấn đề quy chuẩn, tiêu chuẩn chưa cụ thể.

Liên quan đến câu chuyện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu và quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Condotel, ông Ninh khẳng định: đối với công trình thương mại dịch vụ nói chung hoặc công trình khách sạn, công trình xây dựng các căn hộ du lịch chính là loại đất thương mại dịch vụ chứ không phải đất ở lâu dài.

Đất thương mại dịch vụ theo luật đất đai được giao đất hoặc thuê đất có thời hạn chứ không phải lâu dài. Vì vậy việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho những khách hàng mua căn hộ du lịch này phải cấp theo luật đất đai là có thời hạn. Một số chủ đầu tư có thể do chưa rõ luật hoặc một số địa phương do chưa nghiên cứu kỹ đã cấp không đúng quy định”.

Theo Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, việc quản lý vận hành của căn hộ du lịch cũng phải được quản lý giống như khách sạn.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú du lịch bao gồm khách sạn nhà cho thuê, căn hộ du lịch được thực hiện theo pháp luật về du lịch. Các đơn vị quản lý phải quản lý hoạt động này là hoạt động kinh doanh có điều kiện, tức là phải được cơ quan của Bộ Văn hoá, Tổng Cục du lịch cấp giấy chứng nhận”.

Ông Ninh cũng cho biết, hiện Thủ tướng đã giao 3 Bộ cùng phối hợp nghiên cứu vấn đề pháp lý liên quan với các nhiệm vụ cụ thể:

  • Bộ Xây dựng nghiên cứu, khẩn trương ban hành bổ sung quy chuẩn liên quan đến căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng.
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu hướng dẫn hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chế độ sử dụng đất đối với căn hộ du lịch, căn hộ khách sạn, căn hộ văn phòng. Đồng thời hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận cho các loại căn hộ này để các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
  • Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phải ban hành các văn bản để hướng dẫn việc quản lý, khai thác vận hành căn hộ du lịch theo thẩm quyền.

Trong năm 2019, Bộ Xây dựng sẽ ban hành bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng cũng như ban hành quy chế quản lý vận hành các loại hình bất động sản Condotel, Hometel, Officetel này.

Đọc thêm

lên đầu trang