Bị trả lại hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất kiện cơ quan nào?

18/07/2017 08:54

(11)

Hỏi: Không đồng ý việc trả lại hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của Phòng Tài nguyên – môi trường (TN-MT), với lý do vị trí đất nằm trong khu quy hoạch, người dân khởi kiện phòng TN-MT hay UBND cấp huyện?


Nguyễn Liên (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trả lời: Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai 2013 thì UBND huyện có thẩm quyền: “Giao đất, cho thuê  đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5ha trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi quyết định”.

Theo hướng dẫn tại Điều 4 và khoản 4 Điều 5 Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28-8-2014 của Bộ TN-MT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở TN-MT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; phòng TN-MT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thì phòng TN-MT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước như: thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Theo quy định và hướng dẫn nêu trên, phòng TN-MT là đơn vị thực hiện thẩm tra hồ sơ theo chức năng, nhiệm vụ được giao giúp UBND huyện xem xét, quyết định việc công dân xin chuyển mục đích sử dụng đất. Do đó, trong trường hợp này xác định người bị kiện là UBND cấp huyện.

Luật sư Nguyễn Hồng Hà

Đọc thêm

lên đầu trang