Bảng giá Vật liệu Xây dựng tại Khánh Hòa Quý III – 2019

29/10/2019 07:25

(48)

Sở Xây Dựng và Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa công bố Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Quý III – 2019. Bảng giá VLXD Khánh Hòa Quý III 2019 là các loại vật liệu phổ biến, đạt tiêu chuẩn, làm cơ sở trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 

Cong bo gia quy 3 2019 1 Cong bo gia quy 3 2019 2 copy Cong bo gia quy 3 2019 3 copy Cong bo gia quy 3 2019 4 copy Cong bo gia quy 3 2019 5 copy Cong bo gia quy 3 2019 6 copy Cong bo gia quy 3 2019 7 copy Cong bo gia quy 3 2019 8 copy Cong bo gia quy 3 2019 9 copy Cong bo gia quy 3 2019 10 copy Cong bo gia quy 3 2019 11 copy Cong bo gia quy 3 2019 12 copy Cong bo gia quy 3 2019 13 copy Cong bo gia quy 3 2019 14 copy Cong bo gia quy 3 2019 15 copy Cong bo gia quy 3 2019 16 copy Cong bo gia quy 3 2019 17 copy Cong bo gia quy 3 2019 18 copy Cong bo gia quy 3 2019 19 copy Cong bo gia quy 3 2019 20 copy Cong bo gia quy 3 2019 21 copy Cong bo gia quy 3 2019 22 copy Cong bo gia quy 3 2019 23 copy Cong bo gia quy 3 2019 24 copy Cong bo gia quy 3 2019 25 copy Cong bo gia quy 3 2019 26 copy Cong bo gia quy 3 2019 27 copy Cong bo gia quy 3 2019 28 copy Cong bo gia quy 3 2019 29 copy Cong bo gia quy 3 2019 30 copy Cong bo gia quy 3 2019 31 copy Cong bo gia quy 3 2019 32 copy Cong bo gia quy 3 2019 33 copy Cong bo gia quy 3 2019 34 copy Cong bo gia quy 3 2019 35 copy Cong bo gia quy 3 2019 36 copy Cong bo gia quy 3 2019 37 copy Cong bo gia quy 3 2019 38 copy Cong bo gia quy 3 2019 39 copy Cong bo gia quy 3 2019 40 copy Cong bo gia quy 3 2019 41 copy Cong bo gia quy 3 2019 42 copy Cong bo gia quy 3 2019 43 copy Cong bo gia quy 3 2019 44 copy Cong bo gia quy 3 2019 45 copy Cong bo gia quy 3 2019 46 copy Cong bo gia quy 3 2019 47 copy Cong bo gia quy 3 2019 48 copy Cong bo gia quy 3 2019 49 copy Cong bo gia quy 3 2019 50 copy

Sở Xây Dựng tỉnh Khánh Hòa

Đọc thêm

lên đầu trang