Bảng giá Vật liệu Xây dựng tại Khánh Hòa Quý III – 2019

29/10/2019 07:25

(42)

Sở Xây Dựng và Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa công bố Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Quý III – 2019. Bảng giá VLXD Khánh Hòa Quý III 2019 là các loại vật liệu phổ biến, đạt tiêu chuẩn, làm cơ sở trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 

Sở Xây Dựng tỉnh Khánh Hòa

Đọc thêm

lên đầu trang