Bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần đô thị Ninh Hòa

09/11/2018 12:06

(7)

Sở Tài Chính Tỉnh Khánh Hòa: Thông báo Bán đấu giá Cổ phần nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa
Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa
Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA

Vốn điều lệ 27.379.900.000 đồng
Số cổ phần đấu giá 76.835 cổ phần
Mệnh giá 100.000  đồng/cổ phần
Giá khởi điểm 147.000  đồng/cổ phần
Bước khối lượng 100 CP
Bước giá 100 đồng
Số mức giá 01
Giới hạn NĐT trong nước

Min

100 cổ phần

Max

76.835 cổ phần
Giới hạn NĐT nước ngoài

Min

100 cổ phần

Max

76.835 cổ phần
Tổng số CP nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt đấu giá này là 76.835 cổ phần
Thời gian đăng ký : Từ 08h30 ngày 07/11/2018  đến 16h30 ngày 20/11/2018.
Thời gian nộp phiếu tham dự:

Trước 15h00 ngày 23/11/2018 tại BVSC – Hội sở; hoặc

Trước 15h00 ngày 26/11/2018 tại BVSC – CN TP.HCM; hoặc

Từ 9h30 đến 10h00 ngày 27/11/2018 tại địa điểm đấu giá.

Thời gian đấu giá

10h00 ngày 27/11/2018

Địa điểm đấu giá

CHI NHÁNH CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: Lầu 8, Số 233 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

Thời gian nộp thanh toán tiền Từ  ngày  28/11/2018 đến 16h30 ngày  04/12/2018
Thời gian rút tiền đặt cọc Từ  ngày  28/11/2018 đến 16h30 ngày  30/11/2018
Đại diện BVSC đấu giá Phòng LK.CN

 

Theo Sở Tài Chính Tỉnh Khánh Hòa

Đọc thêm

lên đầu trang