6 trường hợp nhà xây sai phép không bị tháo dỡ từ ngày 12/6/2018

11/05/2018 08:00

(9)

Để hướng dẫn cụ thể Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định về cách hình thức xử phạt đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở…, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 03/2018/TT-BXD.

Thông tư sẽ có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2018. Cụ thể, nếu đáp ứng được 6 điều kiện dưới đây thì những hành vi xây dựng không đúng với nội dung giấy phép xây dựng đã duyệt; xây không có giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật; xây không đúng với nội dung thiết kế đã duyệt, không đúng với nội dung quy hoạch xây dựng đã được duyệt hoặc thiết kế đô thị đã duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng sẽ không phải tháo dỡ, mà chỉ phải chịu xử phạt vi phạm hành chính và buộc nộp lại khoản lợi bất hợp pháp theo quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định 121/2013/NĐ-CP:

Từ ngày 12/6/2018, sẽ có 6 trường hợp nhà xây dựng sai phép vẫn được tồn tại.
Từ ngày 12/6/2018, sẽ có 6 trường hợp nhà xây dựng sai phép vẫn được tồn tại.

Thứ nhất: Những hành vi vi phạm xây dựng kể từ ngày 4/1/2008 nhưng đã kết thúc tại thời điểm trước ngày 15/1/2018 mà sau ngày 15/1/2018 mới được người có thẩm quyền phát hiện hoặc được phát hiện từ trước ngày 15/1/2018 và đã nhận được một trong số các văn bản như: Biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc quyết định áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả;

Thứ hai: Không vi phạm vào chỉ giới xây dựng;

Thứ ba: Không gây ảnh hưởng đến các công trình lân cận;

Thứ tư: Không nằm trong diện có tranh chấp;

Thứ năm: Xây dựng trên phần diện tích đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp;

Thứ sáu: Phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ở thời điểm hiện tại.

Bắt đầu từ ngày 15/1/2018, các trường hợp cá nhân, tổ chức tiến hành xây dựng nhà ở riêng lẻ có hành vi vi phạm nằm trong trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều này sẽ không phải nộp lại khoản lợi nhận bất hợp pháp quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP.

Đối với cá nhân, tổ chức thực hiện xây dựng nhà ở riêng lẻ không đúng với nội dung giấy phép xây dựng; xây nhà không phép; xây không đúng thiết kế, không đúng quy hoạch… mà không thuộc những trường hợp trên, kể từ  ngày 15/1/2018, sẽ buộc phải tháo dỡ công trình nhà ở vi phạm chứ không được nộp lại số lợi bất hợp pháp để tồn tại.

Theo Pháp Luật TPHCM

Đọc thêm

lên đầu trang